forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazete-boykotReyhanl? patlamas?n?n ard?ndan l ve yaral? say?s?nda do?rular?n gizlenmeye al???ld??? ve bu yzden yalan haberler yap?ld???n? d?nen sosyal medya takipileri, gn srecek bir boykot a?r?s?nda bulundu.

Yap?lan boykot a?r?s?nda ?u a?klamalara yer verildi...

Hatay'?n Reyhanl? ?lesi'nde ya?anan patlaman?n ard?ndan ana ak?m medyada yer alan haberlere gre 46 ki?i lm?,100 den fazla da yaral? olmu?tu. l ve yaral? say?s?nda art?? olaca?? da haberler aras?nda yer almakta.Yap?lan haberlerin eli?kili olmas?, l ve yaral? say?s?n?n az verilmesi, ana ak?m medyada Hatay patlamas?yla ilgili haberlere sansr uyguland??? d?ncesi do?mu?tur. Patlaman?n ard?ndan yap?lan ilk a?klama,olay?n SO ya da Esad yanl?lar? taraf?ndan Trkiye'nin bar?? al??malar?n? proveke etmek amac?yla yap?ld??? ne srld. Sonras?nda El Kaidenin El Nusra kanad?n?n olay? stlendi?ine dair haberler yer ald?. Ana ak?m medyan?n "provakasyon" zerinde ok durmas? ve kay?plara dair doyurucu, net bilgiler vermemesi sosyal medya takipilerinin ana ak?m medyay? boykot etmesine neden olmu?tur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri