forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Number One FM icradan sat?l?k

Aktif .

ET?KETLER:Number One Fm

numberone?stanbul 2. ?flas Dairesi 100 bin TL de?er biçti?i Karacanlar'a ait Number One FM’in logo, frekans ve isim hakk?n? aç?k artt?rmaya ç?kard?.

2001 y?l?nda tescili gerçekle?tirilen radyonun sat??? ile ilgili olarak 1. ?hale 24.04.2013 günü saat 15.00-15.10 tarihinde gerçekle?tirilecek. Bu tarihte, k?ymetin yüzde 50’sine kadar istekli bulunmamas? halinde, ikinci ihale gerçekle?ecek. Aç?k artt?rma ile ilgili olarak teklifler elektronik ortamdan verilebilecek.

Dosyan?n takibi ile ilgili ayr?nt?lar? yay?nlayan www.icraburada.com, Ça?layan Adalet Saray? ?stanbul 2. ?flas Müdürlü?ü Odas?’nda, 24 Nisan 2013 tarihinde ve saat 15.00’de gerçekle?ecek aç?k artt?rman?n sat?? ?artnamesine de sitesinde yer verdi.

102.5 frekans? üzerinden yabanc? müzik yay?n? yapan Number One FM’in, logosu, isim hakk? ve frekans?n?n yeni sahibinin kim olaca?? sat???n gerçekle?mesiyle netlik kazanacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri