forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:MastermindlNTV

mustermindBBC'nin dünyaca ünlü bilgi yar??mas? 'Mastermind', Türkiye'de ilk kez NTV ekranlar?nda izleyiciyle bulu?acak.

Oyuncu Altan Erkekli'nin sunaca?? yar??ma program?, her Cumartesi-Pazar saat 20.00'de NTV'de.

Siyah bir sandalye. Sandalyede bir yar??mac?. Kar??s?ndaysa pe? pe?e sorular yönelten bir sorgu memuru... 

Televizyonculuk tarihinin en bilinen, en eski ve en prestijli bilgi yar??mas? 'Mastermind', Türkiye'de ilk kez NTV'de ekrana gelecek.

YARI?MA ?K? TURDAN OLU?UYOR
?ki bölümden olu?an Mastermind'da, ilk tur, yar??mac?lar?n ustal?k alanlar?ndan, ikinci tur ise genel kültür sorular?ndan olu?uyor.

HER BÖLÜMDE 4 YARI?MACI
Cumartesi-Pazar saat 20.00'de ekrana gelecek ve her bölümde dört ki?inin yar??aca?? Mastermind'da, dört ay?n sonunda finalistler, yeni uzmanl?k alanlar?yla 'Büyük Final'e haz?rlanacak.

MASTERMIND'IN TAR?HÇES?
Ço?u ki?i taraf?ndan en özenli ve en entelektüel yar??ma program? olarak gösterilen Mastermind, geçen 40 y?l?n ard?ndan televizyon dünyas?n?n en uzun soluklu ba?ar?lar?ndan biri olarak kabul ediliyor. Yar??man?n fikir babas? Bill Wright, Almanya'da sava? esiri oldu?u s?rada sorgu odalar?nda ya?ad??? tecrübelerini yar??mac?lara isim, meslek ve uzmanl?k konular?nda sorular soruldu?u 'Mastermind'  ritüelini yaratmada kulland?.

Mastermind'?n ilk bölümü 1972'de Liverpool Üniversitesi'nde çekildi ve BBC One'da yay?nland?. ?ovun sunuculu?unu üstlenen ki?i, program?n 'sorgucusu' olarak takdim edilen, eski gazeteci Magnus Magnusson idi. Program ba?ta fazla 'bilgiççe' bulundu ve geç saate al?nd?. ?zlenme oran?n?n yüksek oldu?u saatlerde yay?nlanmaya ba?lad???ndaysa muazzam bir izleyici kitlesi toplad? ve yerini korudu.

1997'DE BBC'YE VEDA ETT?
Mastermind 57 bin'den fazla sorunun ard?ndan, 1997'de BBC TV'ye veda etti. Orijinal program?n final bölümü, ?an?na yak???r bir biçimde Kirkwall, Orkney'deki St. Magnus Katedrali'nde çekildi. Program?n bitmesiyle ünlü siyah deri koltuk, sunucu Magnus Magnusson'a verildi.

DISCOVERY CHANNEL'DA YEN?DEN HAYAT BULDU
Program, tan?nm?? sohbet program? sunucusu Clive Anderson'la 2001'de Discovery Channel'da yeniden hayat buldu. Yeni seri bir hite dönü?tü ve yar??man?n galibi Michael Penrice'e ödülünü eski BBC sunucusu Magnus Magnusson verdi.

Mastermind, k?sa bir süre sonra 2002'de BBC Two'ya döndü. Temmuz 2003'de yeni bir sunucuyla, Radio Four'un "Today" program?n?n sunucusu olarak tan?nan John Humphrys'la, 6 y?l?n ilk eksiksiz Mastermind sezonu çekildi. Orijinal format, dört yar??mac?, iki rauntluk sorular, spot ?????n?n amans?z bask?s? ve siyah sandalye, eskisi gibi b?rak?ld?.

96 YEN? YARI?MACIYLA BBC'YE DÖNDÜ
Mastermind, A?ustos 2012'de 10'uncu sezon için John Humphrys'la ve hepsi de siyah sandalyeye oturmaya cesaret edip ülkenin "Mastermind"? olmay? uman 96 yeni yar??mac?yla BBC ekranlar?na geri döndü.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri