forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

kurtlarvadisi-atvRTÜK,Kurtlar Vadisi Pusu'daki ?iddet sahneleri için, ATV'ye 267 bin lira ceza verdi.

RTÜK uzmanlar?n?n haz?rlad??? raporda i?kence sahneleri nedeniyle ceza istendi ve ''Polat karakteri, kötülere kar??, kötülerin yöntemlerini kullanmas?, adam kaç?r?p, i?kence ile öldürmesine ra?men sosyo-ekonomik statüsü fark etmeksizin, kitleler taraf?ndan halk kahraman? olarak sempatiyle benimsenmi?, bir popüler kültür fenomenine dönü?türülmü?tür'' denildi.

KERPETENL? ??KENCE

Dizinin cezaya neden olan bölümünde Suriye'de rejim kar??t? bir muhalifin sorguya çekildi?i ve i?kence yap?ld??? belirtilerek bu sahneler, ''Adam?n dili kerpetenle d??ar? ç?kar?ld?ktan sonra, döner b?ça?? ile kesilmi? ve duvara s?çrayan kanlar ile adam?n feryatlar? ekrana getirilmi?, akl?n s?n?rlar?n? zorlayan, dozu art?r?lm?? ?iddet yer alm??t?r'' biçiminde aktar?ld?.

RTÜK üyeleri dizideki sahneler ve yasada yer alan ''?iddeti özendirici veya kan?ksat?c? yay?n'' gerekçesiyle, ATV'ye 267 bin 258 lira para cezas? verdi. Ayr?ca ayn? bölümü yay?nlayan ATV Avrupa kanal?na da 11 bin lira ceza verildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri