forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

hasan-kacannMetin Kaçan'?n a?abeyi Hasan Kaçan, Ayd?n Do?an, Zafer Mutlu, Ertu?rul Özkök ve Ay?e Arman hakk?nda suç duyurusunda bulunaca??n? ilan etti.

Kaçan, karde?i hakk?nda karalama kampanyas? yürütmekle suçlad??? bu isimlere "Meto, bu engerekler ertu?ruluyla, ay?esiyle, zaferiyle zaten seni 1995'te öldürdüler. sadist ç??l?klarla defalarca, b?çaklad?lar, ?i?lediler" sözleriyle sert ?ekilde ele?tirdi...

Hasan Kaçan, karar?na gerekçesi olarak da ?öyle yazd?: "belki ?imdiye kadar infaz ettikleri, ahmet kaya ba?ta, bütün mazlum kurbanlar için örnek dava olur..."

Hasan Kaçan'?n Twitter'da yazd?klar?... 

 

  1. belki ?imdiye kadar infaz ettikleri, ahmet kaya ba?ta, bütün mazlum kurbanlar için örnek dava olur...

  2. 35 y?l mizahç?l?k yapt?m. bir ev bir arabam var. gerekirse sat?p, bu katillerin pe?ini b?rakmayaca??m.

  3. meto'nun katilleri, ba?ta 'ayd?n d' olmak üzere, 'ertu?rul ö', 'ay?e a' ve o dönemin milliyet, sabah, vs için suç duyurusunda bulunaca??m.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri