forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

star_yeni_logoDü?ünce kurulu?u SETA'n?n kurucular? aras?nda yer alan  D?? politika uzman? Nuh Y?lmaz Star Gazetesi D?? Haberler Koordinatörlü?üne getirildi.

 

Star Gazetesi'nde yer alan Aç?k Görü? ekinde de yazan, ayn? zamanda Marmara Üniversitesi'nde ö?retim üyeli?i ve SETA'n?n Washington DC Direktörlü?ü'nü yapan Y?lmaz bundan sonra görü? ve yaz?lar?yla Star Gazetesi okurlar?yla bulu?acak.

Nuh Y?lmaz Kimdir?

SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Ara?t?rmalar? Vakf?) kurucular?ndan olan Nuh Y?lmaz, Türkiye'nin yeni d?? politika aç?l?m?, ABD d?? politikas?, enerji güvenli?i, Türk siyaseti ve Türk-Amerikan ili?kileri üzerine yaz?lar kaleme ald?. ABD ve Kanada'da çe?itli üniversitelerde estetik, ele?tirel kuram ve Türk siyaseti üzerine dersler verdi. 2006-2008 y?llar? aras?nda STAR Gazetesi ve 24 Haber Kanal?'n?n Washington Temsilcili?i'ni yapt?. Y?lmaz, ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans?n? Bilkent Üniversitesi Grafik-Tasar?m Bölümü'nde yapt?. Y?lmaz, akademik çal??malar?na Washington D.C.'de bulunan George Mason Üniversitesi Kültürel Çal??malar Bölümü'nde devam etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri