forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Rahmi Turan

rahmi-turanRahmi Turan, gazete ç?karmak için çal??malar?n? sürdürüyormu?. Gazetenin sahibinin ismini vermeyen Turan, çal??malar?n 45 gün sonra ba?layaca??n? söylüyor... 

Rahmi Turan, yeni gazete öncesi Bodrum’da gazeteci Olay Tan’a çarp?c? aç?klamalar yapt?.. 

?CRAAT 45 GÜN SONRA BA?LIYOR

Bunun yan? s?ra deneyimli ve genç bir ekiple fark yaratacak bir gazete ç?karmak istiyor. Ünlü gazeteci Rahmi Turan yeni gazete için çal??malar?n tam 45 gün sonra ba?layaca??n? söyledi.

Yeni ç?kacak gazete için icraat 45 gün sonra ba?layacak ve Kas?m ay? ba??nda da piyasaya ç?kmas?  planlan?yor.

Tiraj ustas? gazeteci Rahmi Turan önümüzdeki y?l ba?ta Hürriyet gazetesi olmak üzere iktidar destekcisi gazetelerin daha da tiraj kaybedeceklerini hesaplayarak halk?n haber alma ihtiyac?n? kar??layacak bir gazete ç?karmay? dü?ünüyor. 

?SM? NE OLACAK?

"Ö?rendi?ime göre saatte 80 bin bask? yapacak, 60-70 sayfa basabilecek büyük makineler getirildi. Matbaa kuruldu. Gazetenin merkezi Maslak’ta olacak." Rahmi Turan ç?karaca?? gazeteyle ilgili patronla "prensipte anla?t?k, yaz?l? bir protokol daha yok" diyor. Turan bu mevzuda :’Biz konu?arak anla?maya vard?k. Daha sözle?me imzalamad?k. Ama yüzde 90’?n üzerinde bir ihtimalle sözle?me imzalayaca??z’.

Bir taraftan da ünlü gazeteci Rahmi Turan har?l har?l yeni ç?karaca?? gazeteye isim ar?yor.Türkçe lügattan 10 bin kelime aras?ndan 80-100 isim buldu ama hepsinin sahipleri var.. Aray??lar?n? aral?ks?z sürdürüyor. Gazete halk?n yan?nda olaca?? için belki ad?n? da ’Halk’ koyacak.

GAZETEN?N SAH?B?  K?M?

Bodrum’da hem dinlenen hem de ç?karaca?? gazeteyi kafas?nda planlayan usta gazeteci Rahmi Turan:’ Yeni patronumuz çok ak?ll?, bilgili bir insan. Kamuoyu ö?rendi?i zaman sürpriz olacak. Bab?âli için gerçekten büyük kazanç olacak. Çünkü gerçekten bu i?i çok seven birisi. Kas?m ay? ba?? gibi ç?kartmay? dü?ündü?ümüz bir gazete var’.

Rahmi Turan, Ramazan Bayram?n da ?stanbul’a dönüyor. ?stanbul’da döndükten sonra ilk i?i gazetenin patronuyla biraraya gelip, tekrar her ?eyi gözden geçirdikten sonra sözle?meyi imzalayacak. Yüzde 10 ihtimalle ko?ullar olu?mam??sa bekleyecek .. 

Röportaj?n tamam? olayhaber.com’da 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri