forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

melih_bayramYeni ?afak Gazetesi'nin internet yay?n yönetmeni Melih Bayram Dede bu görevinden ayr?ld?. Ayn? zamanda gazetenin teknoloji editörü de olan Dede, bu görevine ise devam edecek... 

Melih Bayram Dedi ?u duyuruyu yapt?...

Facebook’a m? inan?yorsunuz bana m?? (Ya da görev de?i?ikli?i hk. bilgilendirme)

1995?ten bu yana çal??t???m Yeni ?afak bünyesinde bugünden itibaren beni ilgilendiren bir görev de?i?ikli?i oldu. 2005?ten bu yana (yakla??k 7 y?ld?r) sürdürdü?üm yenisafak.com.tr yay?n yönetmenli?i görevim sona erdi. Gazete içinde 2005 y?l? öncesinde oldu?u gibi editör olarak göreve devam edece?im.

Bu arada 2000 y?l?ndan bu yana haftada bir pazartesi günleri yay?nlanan ve ‘Teknoloji Editörü’ ?apkas? ta??mam? sa?layan bili?im sayfas? devam ediyor. Bunun yan?nda melihbayramdede.com’da ‘blog yazar?,technologic.com.tr’de ise ‘Yeni Medya Giri?imcisi’ olarak yola devam ediyorum.

 

 

Bunu neden yazd?m? Facebook ve LinkedIn’de kariyer bilgilerimi güncelleyince, otomatik olarak “Yeni ?afak’taki i?inden ayr?ld?.” mesaj? ç?km??. Aray?p, “Hay?rd?r?” diyenler oldu?u için, aç?klama gere?i duydum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri