forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahaber_logoHumus’ta iki muhabirin öldü?ü binadan ilk görüntüler sadece A Haber’de yay?nland?.  

Suriye Devrim Konseyi, Humus kentinde düzenlenen füze sald?r?s?nda iki Bat?l? gazetecinin öldü?ünü, bir foto muhabiri üç gazetecinin de yaraland???n? aç?klad?.

BBC, ölen gazetecilerden birinin Sunday Times muhabiri Marie Colvin oldu?unu öne sürdü. Di?er gazetecinin de Remi Ochlik isimli bir Frans?z oldu?u belirtildi.

TOP MERM?S? GAZETEC?LER?N KALDI?I YERE ?SABET ETT? 

Reuters'?n bildirdi?ine göre ölümler, bir top mermisinin, gazetecilerin kald??? yere isabet etmesi sonucunda gerçekle?ti. AFP ise, bir top mermisinin, Humus'un Baba Amr caddesinde rejim kar??tlar? taraf?ndan olu?turulan geçici yerle?im yerine dü?tü?ünü bildirdi.

GAZETEC?LERLE B?RL?KTE 10 S?V?L DE HAYATINI KAYBETT?

Sald?r?da, ayr?ca, 10 sivilin de öldü?ü gelen bilgiler aras?nda. Bu olay sonras?nda muhalifler, d?? müdahale ça?r?s? yapt?.

Görüntüleri izlemek için t?klay?n... http://youtu.be/OkMdH0BzyW0

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri