forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Medya Okulu 2012 ba?vurular? ba?lad?

Aktif .

medya_dernegi_etikilkelerMedya Derne?i ve ?stanbul ?ehir Üniversitesi i?birli?i ile bu y?l ikincisi gerçekle?tirilecek olan Medya Okulu için ba?vurular ba?lad?. Program 7 hafta sürecek. ?lk ders 31 Mart'ta. 


Medya Okulu'nun amac?, farkl? türdeki medya araçlar?n?n çal??ma biçimlerinin ve medyadaki editöryel önceliklerin anla??lmas?na yard?mc? olmak. Toplam 7 hafta sürecek Medya Okulu E?itim Program?'na medyay? profesyonel olarak tan?mak isteyen ve sektörde kendini geli?tirmek isteyen herkes ba?vurabilir. Bu sene uygulamal? olarak  gerçekle?tirilecek ve kat?l?mc?lar?n gruplara bölünerek haber dosyas? haz?rlayaca?? program?n kontenjan? 50 ki?iyle s?n?rl?. 31 Mart'ta ba?lay?p, kat?l?mc?lar?n haz?rlad?klar? haber dosyalar?n? 12 May?s'ta sunmalar?yla sona erecek olan e?itim program?, her cumartesi ?stanbul ?ehir Üniversitesi'nin Altunizade Yerle?kesi'nde 12:00 ile 16:00 saatleri aras?nda, Türkiye'nin önde gelen gazetecileri ile medya yöneticilerinin e?itmenli?inde gerçekle?tirilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri