forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

DO?AN HOLD?NG'E YEN? CEO...

Aktif .

Do?an Holding Yönetim Kurulu, Holding'in CEO'lu?una  Yahya Üzdiyen'i getirdi. 

Do?an ?irketler Grubu Holding A.?.’de 18 Ocak 2011 tarihinden beri Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili olarak görev yapan Yahya Üzdiyen, yeni görevine 24 Ocak 2012’de ba?layacak.


Yahya Üzdiyen Kimdir?

1957 do?umlu olan Yahya Üzdiyen, 1980 y?l?nda ODTÜ ?dari ?limler Fakültesi ??letme Bölümü’nden mezun oldu. 1980 y?l?ndan 1996 y?l?na kadar özel sektörde çe?itli kurulu?larda d?? ticaret ve yat?r?m konular?nda uzman ve yönetici olarak çal??t?.

Do?an Grubu’na kat?ld??? 1997 y?l?ndan 2011 y?l?na kadar Do?an Holding Strateji Grup Ba?kanl???’n? yürüten ve 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Ba?kanvekilli?i görevini üstlenen Yahya Üzdiyen, aralar?nda POA?, Ray Sigorta ve Star TV’nin de bulundu?u birçok Grup i?tirakinin sat?n al?nma, ortakl?k ve sat?? süreçlerinde önemli rol oynad?. Grup ?irketlerinde Yönetim Kurulu üyelikleri de olan ve 24 Ocak tarihinden itibaren Do?an Holding’te CEO’luk görevini yürütecek olan Üzdiyen evli ve iki çocuk babas?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri