forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

startvTürkiye’nin ilk özel televizyonu Star TV, Rekabet Kurulu’nun onay?n?n ard?ndan resmen Do?u? Yay?n Grubu’na geçti.

Türkiye’nin ilk özel televizyon kanal? Star TV’yi bünyesinde bar?nd?ran I??l Televizyon Yay?nc?l?k art?k Do?u? Yay?n Grubu çat?s? alt?nda. Rekabet Kurulu’nun onay?n?n ard?ndan imzalar at?ld? ve Star TV, resmen Do?u? Yay?n Grubu’nun oldu.

?stanbul’da bulunan Do?an Holding merkezinde düzenlenen törende Do?u? Holding Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili Süleyman Sözen ile Do?an Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili Yahya Üzdiyen sat??la ilgili son imzalar? att?.

Do?u? Holding Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili Süleyman Sözen, imza törenin ard?ndan yapt??? k?sa konu?mada "Star TV’nin grup bünyesine kat?lmas?yla Do?u? Yay?n Grubu daha da güç kazand?. Bu al?m sat?m?n hem Do?an Grubu’na hem de Do?u? Grubu’na hay?rl? olmas?n? temenni ediyorum" dedi.

Do?an Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili Yahya Üzdiyen ise "Türkiye’nin yüz ak? say?labilecek ve iyi i?letti?imizi dü?ündü?ümüz bir kanal?, sevdi?imiz, dostumuz bir gruba satm?? olman?n mutlulu?u içindeyiz. ?n?aallah onlara da hay?rl? olur" diye konu?tu.

Do?u? Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Ba? Hukuk Mü?aviri Ahmet Kurutluo?lu, Do?u? Yay?n Grubu Yönetim Kurul Ba?kan? Erman Yerdelen, Do?u? Yay?n Grubu Genel Müdürü Cem Ayd?n, Do?an TV Holding CEO’su ?rfan ?ahin, Do?an Holding CFO’su Erdem Seçkin ve Do?u? Yay?n Grubu CFO’su Ahmet ?ren de imza töreninde haz?r bulundu.

Son dönemin medyadaki en büyük anla?mas? ile bünyesinde Star TV'ye ait tüm haklar?, yay?n lisans ve ruhsatlar?n?, marka (Star TV, Eurostar vb.) ve isim haklar? ile internet sitesi alan adlar?n? vb. bar?nd?ran I??l Televizyon Yay?nc?l?k A.?. tamam? Do?u? Yay?n Grubu’na geçmi? oldu.

MASLAK'A TA?INACAK

Star TV, sat???n ard?ndan Do?u? Yay?n Grubu’nun Maslak’taki yeni binas?na ta??nacak. Bu teknoloji üssü binada Star için haz?rlanan stüdyolar? kullanacak. Aylar öncesinden heyecan yaratan yeni dizi ve programlar da bu yeni dönemde tek tek Star TV’de ekrana gelmeye ba?layacak.

ASIL DE????M 2012 EYLÜL'DE
Star’daki de?i?im kademeli olarak gerçekle?ecek ve Ocak ay?nda ilk i?aretleri görülecek. Büyük fark ise 2012 Eylül ay?nda izlenebilecek.

ntvmsnbc.com

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri