forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Mdrl? taraf?ndan Dzcede 17. Yerel Medya E?itim Semineri dzenleniyor. Seminer, Dzce Valili?inin i?birli?iyle 25-26 Haziran 2009 tarihlerinde Dzce H?zel Otelde gerekle?tirilecek.

Seminere Dzcenin yan? s?ra Bolu, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli il ve ilelerinden yakla??k 150 ve Kuzey K?br?s Trk Cumhuriyeti (KKTC)den 6 medya mensubunun yan? s?ra, Trkiyede yerle?ik 3 yabanc? bas?n mensubu kat?lacakt.
?ki gn srecek seminere Trkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan ER?N, Trkiye Gazeteciler Federasyonu ve Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Nazmi B?LG?N, Bas?n ?ln Kurumu Genel Mdr Ertan C?LLOV, Anadolu Ajans? Genel Mdr Yard?mc?s? Ahmet TEK, Ankara niversitesi ?leti?im Fakltesi ?retim yesi Yrd. Do. Dr. Abdlrezak ALTUN, Anadolu niversitesi ?leti?im Bilimleri Fakltesi ?retim yesi Do. Dr. Erkan YKSEL, Gazi niversitesi Mesleki E?itim Fakltesi Sosyal Bilimler ?retim yesi Do. Dr. Ertu?rul YAMAN, TV 8 Program Yap?mc?s? Erkan TAN, Hrriyet Gazetesi Ankara Temsilci Yard?mc?s? Metehan DEM?R, KKTCden D?? Bas?n Birli?i Ba?kan? Fevzi TANPINAR, Al Jazeera Satellite Channel Trkiye Muhabiri Omar A. Radi KHASHRAM, ATV Ankara Temsilcisi Mehmet AKARCA, ?HA Genel Mdr Yard?mc?s? ?smail BALLI, RTK ?zleme ve De?erlendirme Dairesi Ba?kan Yard?mc?s? Emir M. ULUCAK ve BYEGM Bas?n ?ube Mdr Nazan ER konu?mac? olarak kat?lacaklard?r. Konu?mac?lar, yerel medya mensuplar?na; Ki?ilik Haklar? ve Medya, Medyada Kad?n Olmak, Yerel Medya Neden nemli, Medyan?n ?iddeti S?radanla?t?rmas?, Foto Muhabirli?inin Etik Kurallar? gibi tart??ma konular? ile Gr?me Teknikleri, Haberlerin Haz?rlanmas?, Haber Foto?raf?l???, Ajans Habercili?i, Radyo TV Yay?nc?l???, Gazetecilikte Dil ve Yaz?m, Haber Yazma Teknikleri, Gazeteci Kimli?i, KKTC Medyas? gibi teknik konularda sunum yapacaklar.

Seminerin dzenlenece?i yerde BYEGM taraf?ndan haz?rlanan Trk Bas?n? (1830-1938) ve Yerel Medya adl? bir foto?raf sergisi a?lacak ve seminer sresince a?k kalacakt?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri