forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

futbol_topuTürkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapt??? aç?klamayla Fenerbahçe'nin ?ampiyonlar Ligi'ne gitmeyece?ini yerine Trabzonspor'un gidece?ini duyurdu.

 

 

TFF'den yap?lan aç?klama ?öyle;

UEFA, 23 A?ustos 2011'de Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi?i yaz?da, ülkemizde sürmekte olan ?ike soru?turmas? çerçevesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu sezon ?ampiyonlar Ligi'ne kat?lmaktan çekilme karar? vermesi gerekti?ini, kulüp bu yola gitmeyecek olursa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'yi 2011-2012 sezonunda ?ampiyonlar Ligi'ne kat?lmaktan men etmesi gerekti?ini, bu 2 yoldan herhangi birisi benimsenmeyecek olursa, UEFA'n?n kendi disiplin soru?turmas?n? ba?latabilece?ini ve Türkiye Futbol Federasyonu yani ülkemiz aleyhine disiplin yapt?r?mlar? uygulama yoluna gidece?ini bildirmi?tir.

Bu yaz? üzerine durum TFF taraf?ndan yaz?l? olarak derhal Fenerbahçe Kulübü'ne bildirilmi?tir. Fenerbahçe Spor Kulübü, 24 A?ustos'ta TFF'ye gönderdi?i cevabi yaz?da, TFF'nin bu konuda iddianamenin mahkemece kabulünün beklenmesine yönelik karar?na sayg? duydu?unu ve kendisine tan?nan k?sa süre içinde böylesine önemli bir konuda herhangi bir karar almas?n?n fillien mümkün olamayaca??n? bildirmi?tir.

Bu geli?me kar??s?nda, durum 24 A?ustos'ta TFF Yönetim Kurulu'nun yapm?? oldu?u ola?anüstü toplant?da ele al?nm?? ve gerek Fenerbahçe'nin maruz kalabilece?i, a??r disiplin yapt?r?mlar? gerekse Türkiye Futbol Federasyonu'nun yani ülkemizin maruz kalabilece?i disiplin yapt?r?mlar? göz önünde bulundurularak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu sezon UEFA ?ampiyonlar Ligi'ne kat?lmaktan men edilmesine karar verilmi?tir.

Kamuoyuna sayg?yla duyurulur.

  FENERBAHÇE'N?N YER?NE TRABZONSPOR...

Federasyon bu aç?klamay? yapt?ktan sonra Türkiye ad?na ?ampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor'un kat?laca??n? duyurdu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri