forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

BAYRAM GAZETES? KURBAN BAYRAMINA ERTELEND?

Aktif .

mehmet_atalayyBas?n ?lan Kurumu, ç?karmak istedi?i bayram gazetesinin bir sonraki bayrama ertelendi?ini duyurdu. 

Ramazan Bayram?’nda ç?kmas? öngörülen Bayram Gazetesinin yay?mlanmas?, mutabakat protokolündeki baz? gazetelerin imtiyaz sahiplerinin eksik imzalar?n?n tamamlanmas? ve yay?n öncesi haz?rl?k süreci dikkate al?narak Kurban Bayram?’na ertelendi.

Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, Bayram Gazetesinin Türkiye’de bir gelenek oldu?unu söyledi.Bu gelene?in bir süre önce bir gazetenin inad? u?runa kaybedildi?ini ve bayramlarda gazetecilerin tatil yapma imkan?n?n ortadan kalkt???n? belirten Atalay, ”Bayramlarda gazeteler zaten genelde zarar ederler, tiraj kaybederler. Bu aç?dan da bayramlarda ç?kmak hiçbirinin hayr?na de?ildir. Bayram Gazetesi uygulamas?n?n sona ermesiyle gazeteciler bayramlarda mesai yap?yor. Bayramlarda gazetelerin ç?kmas?n?n hiç kimseye faydas? olmad??? gibi, bunun kazanan? da yok ama kaybedeni çok” ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri