forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

dursun_cicek'?nternet And?c?' ve '?rtica ?le Mücadele Eylem Plan?' soru?turmalar?nda tutuklu yarg?lanan Albay Dursun Çiçek, "internet and?c? gerçek bir belgedir" dedi. 

Çiçek'in dava kapsam?nda savc?l??a verdi?i ifade de komutanlar?na sert tepki gösterdi?i ve üç generali, Korgeneral Mehmet Eröz, Korgeneral ?smail Hakk? Pekin ve Tümgeneral H?fz? Çubuklu'yu suçlad??? ortaya ç?kt?.


?rtica ?le Mücadele Eylem Plan? soru?turmas?n?n ?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve ?nfaz Kurumlar? Yerle?kesi'ndeki salonda görülen duru?mas?nda söz alan Albay Çiçek, ''?nternet And?c?'' iddianamesine de?indi.

Çiçek, '?nternet And?c?'n?n gerçek bir belge oldu?unu belirtti ve ?unlar? söyledi:  ''?nternet and?c? gerçek bir belgedir. Bu sahte plan da (?rtica ?le Mücadele Eylem Plan?) gerçek olsa söylerim. Sürekli 'Böyle plan olmaz' diyorum. Belge de?il, evrak de?il, sadece bir ka??t parças? ama tutuklanmam?za yetiyor.''

3 GENERAL? SUÇLADI

Albay Dursun Çiçek’in ‘internet and?c?’ soru?turmas? kapsam?nda verdi?i ifade de ise komutanlar?na sert tepki gösterdi?i ortaya ç?kt?. Çiçek ifadesinde üç generali i?aret etti. Albay Çiçek, ‘internet and?c?’ soru?turmas?nda kendi iste?iyle verdi?i ifadede, sorumlulu?un kendisinde oldu?u kadar s?ral? amirlerinde de oldu?unu söyledi.

“N?Ç?N TESP?T ED?P TAL?MAT VERMED??”

Albay Dursun Çiçek’in ifadesinde, daha önce soru?turma kapsam?nda ifade veren Korgeneral Mehmet Eröz’ün söylediklerine cevap verdi?i ortaya ç?kt?. Site içeriklerinde kendi bilmedikleri olumsuzluklar?n oldu?unu söyleyen Eröz’ün iddias?na Çiçek’in “E?er Mehmet Eröz ifadesinde, kendi bilmedi?i olumsuzluk olarak beyanda bulunmu? ise niçin bu olumsuzlu?u tespit edip düzeltilmesi konusunda talimat vermemi?tir” dedi?i ö?renildi.

Albay Çiçek ifadesinde Korgeneral ?smail Hakk? Pekin’e de sert tepki gösterdi. Pekin’in söz konusu sitelerin mevcut mevzuata uygun olmad?klar? ve bu yüzden kapat?ld?klar? yönündeki ifadesini hat?rlatan Dursun Çiçek, “Kapatma emrini kim verdiyse ayn? komutan siteleri daha önce de yay?ndan kald?rabilirdi” diyerek tepkisini gösterdi.

“TÜMGENERAL HIFZI ÇUBUKLU BENDEN DAHA ?Y?

B?L?R"Tümgeneral Çubuklu’nun bir ?eylerden çekinildi?i için sitelerin kapat?lm?? olabilece?i yönündeki görü?üne ise Çiçek, “Çubuklu daha yetkili bir makamdad?r. Neden çekindi?ini benden daha iyi bilir. Bunu aç?klamas? gerekir” dedi?i belirtildi. Kendi iste?i üzerine ifade veren Çiçek’in savunmas?n?n sonunda ise “Benim suçum ne ise amirlerimin de suçu ayn?d?r” dedi?i ö?renildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri