forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgclogoTürkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bu y?lki Bas?n Özgürlü?ü Ödülü Ergenekon'dan tutuklu gazeci Ahmet ??k'a verildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikas? Genel Ba?kan? Ercan ?pekçi'nin de payla?t??? ödülü Ahmet ??k'?n yerine avukat? ald?. 


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "2011 Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri Töreni"ne, aralar?nda CHP Lideri Kemal K?l?çdaro?lu'nun da bulundu?u çok say?da davetli kat?ld?.

Bu y?lki ödüllerden biri cezaevindeki bir gazeteciye gitti. Ergenekon ad? verilen davada tutuklu bulunan Ahmet ??k, ödülü Türkiye Gazeteciler Sendikas? Genel Ba?kan? Ercan ?pekçi'yle payla?t?..

Bas?n özgürlü?ü yolunda tutuklu bulunan bütün gazetecileri temsilen verilen ödülü, Ahmet ??k'?n yerine avukat? Fikret ?lkiz ald?. 

Kurum dal?nda ise ödüle, bas?n özgürlü?ü yönünde aktif örgütlü mücadeleye sundu?u önemli katk?lar nedeniyle Gazetecilere Özgürlük Platformu de?er görüldü.

Törende bir konu?ma yapan CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu, tutuklu gazetecilere dikkat çekti ve bas?n özgürlü?ü aç?s?ndan gelinen noktan?n iç aç?c? olmad???n? söyledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç de, bas?n özgürlü?ü konusunda yasal engeller bulundu?unu kaydetti..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri