forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

M?LL?YET VE VATAN GAZETELER? ORTADA KALDI!

Aktif .

milliyet_vatanMilliyet ve Vatan gazetelerini sat?n alan Karacan - Demirören aras?ndaki ortakl?k bitme noktas?na geldi. Ali Naci Karacan yönetim kurulundan istifa etti. Emniyeti suiistimal gerekçesiyle kayyum atanmas? için mahkemeye ba?vurdu.

Milliyet ve Vatan gazetelerini Do?an Grubu’ndan 74 milyon dolar bedelle sat?n alan Demirören-Karacan ortakl??? bitme noktas?na geldi.

Karacan Grubu, iki gazeteyi sat?n alan DK gazetecilik ?irketinin yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti. ?irketin 7 ki?ilik yönetim kurulunda 3 üye Karacan Grubu ad?na bulunuyordu.

Gazeteport.com'un haberine göre, karar alma yeter say?s? 5 oldu?u ve istifalar sonras?nda bu say?n?n alt?na inildi?i için Karacan Grubu ?irkete emniyeti suiistimal gerekçesiyle kayyum atanmas? için giri?imde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacan Ailesi’nin hukuk ata??, Demirören Grubu ile masaya oturmak ve ?u ana kadar harcad?klar? paray? geri almak olarak yorumlan?yor. Geçti?imiz günlerde Habertürk gazetesinde de Demirören’in DK Gazetecilik aleyhine orta??ndan habersiz ?stanbul 12. ?cra Müdürlü?ü’nde icra takibi yapt??? ve yine orta??ndan habersiz Milliyet, Vatan ve di?er markalar üzerine haciz koydurdu?u ileri sürülmü?tü.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri