forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:AzerbaycanlTRT

tv_adamAzerbaycan'da TRT 1 d???ndaki aralar?nda özel türk tv kanallar?n?n da bulundu?u tüm yabanc? kanallar?n yay?nlar?na son veriliyor.

 

 

Azerbaycan Milli Radyo Televizyon ?uras? (Radyo Televizyon Üst Kurulu) Ba?kan? Nu?irevan Meherremli, ülkede yay?n yapan yabanc? televizyon kanallar?n?n kapat?laca??n? belirterek, ”Yabanc? kanallar aras?nda sadece TRT yay?n?n? sürdürecek” dedi.

Meherremli, gazetecilere yapt??? aç?klamada, söz konusu yabanc? kanallar?n yay?n yapmas?na yasal zemin olu?turacak bir anla?ma bulunmad???n? ifade ederek, yay?nlar?n durdurulma tarihinin 28 Aral?k Çar?amba günü yap?lacak ?ura toplant?s?nda belirlenece?ini kaydetti.

?uran?n Rus ”Rossiya” ve ”ORT” kanallar?yla Türk ”Samanyolu” ve ”Kanal D” yay?nlar?n?n durdurulmas?na karar verdi?ini belirten Meherremli, Türkiye’den sadece TRT 1'in yay?n?n?n sürece?ini, bunun için gerekli olan yasal zeminin daha önce anla?mayla sa?land???n? söyledi. Azerbaycan’?n ulusal frekanslar?ndan yay?n yapan söz konusu televizyon kanallar?, ülkenin genelinde normal antenle seyredilebiliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri