forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

rtuk"Karasal Ortamda Yay?nda Olan Radyo ve Televizyon Kurulu?lar?ndan Al?nacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Y?ll?k Kullan?m cretlerine ?li?kin Ynetmelik" bugnk resmi gazetede yay?mlanarak yrrl?e girdi.
Ynetmelikte, radyo ve televizyon yay?n kurulu?lar?n?n, y?ll?k kanal/frekans kullan?m cretlerine esas olacak bildirimlerini 30 May?s 2011 gn saat 00.00'a kadar RTK'e yapmalar? gerekti?ine i?aret edilerek, bu sre ierisinde bildirimde bulunmayan yay?nc? kurulu?lara y?ll?k kanal/frekans kullan?m cretlerinin, RTK kay?tlar? esas al?narak tahakkuk ettirilece?i ifade edildi.

Yay?nc? kurulu?lar?n kanal/frekans kullan?m bildirimlerini kolayla?t?rmak ve brokratik sreleri azaltmak amac?yla, RTK taraf?ndan ''Yay?nc? Kurulu? Verici Bildirimi'' portal? haz?rland???na dikkat ekildi. Yay?nc? kurulu?lar?n bildirimlerini ''http://yayinci.rtuk.org.tr'' adresine veya ''www.rtuk.org.tr'' internet sitesinde yer alan ''yay?nc? portal?'' linkine ba?lanarak ve kullan?c? ad? ve ?ifrelerini girerek yapabilecekleri kaydedildi.

Yay?nc? kurulu?lara kullan?c? ad? ve ?ifrelerin gnderildi?i vurgulanarak, 20 May?s 2011 tarihine kadar kullan?c? ad? ve ?ifre bilgileri ula?mayan yay?nc? kurulu?lar?n, bu durumu elektronik posta yoluyla ''frekansbildirimi@rtuk.org.tr'' adresine veya ''03122660600'' numaral? telefona bildirmeleri istendi.

A?klamada, y?ll?k kanal/frekans kullan?m creti taksitini sresi ierisinde demeyen zel yay?nc? kurulu?lar?n bir ay ierisinde uyar?laca?? ve tahakkuk ettirilen cretin kanuni faizleri ile demesinin ihtar edilece?i belirtildi. ?htar karar?n?n tebli? edildi?i tarihten itibaren iki ay ierisinde deme yap?lmamas? halinde de yay?nc? kurulu?un yay?n hakk?n?n iptal edilece?i ve borcun genel hkmlere gre tahsil edilece?i ifade edildi. AA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri