forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

arzuhan_doganDo?an Holding Ynetim Kurulu Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal?nda?, Capital Dergisi'nin dl gecesini takip eden Haber7.com Editr'ne "antam? vestiyere gtrrsen foto?raf ektiririm" dedi.

Capital Dergisinin insan kaynaklar? ?irketi  Adecconun ana sponsorlu?u, Katar Havayollar? ve T-Systemin yan sponsorlu?unda 11.sini dzenledi?i Trkiyenin En Be?enilen ?irketleri 2010 Ara?t?rmas? dl treni dn gece ?stanbul Ritz Carlton Otelde yap?ld?.

dl treninde ev sahipli?ini Do?an Grubu ve o grup bnyesindeki Capital dergisi idi. dl alan ?irketler aras?nda Do?an Grubuna reklam vermeyen tek bir ?irket yoktu Tren daha ok Capitalin PR al??mas? izlenimi verdi.

Ak?am 7:30da ba?layan program blmden olu?uyordu. Birinci blmde keman ve piyano e?li?inde kar??lama ve kokteyl vard?. Yemekte sanat? Bendenizin srpriz konser verdi. Son blmde de dl sahiplerine plaketleri verildi.  Geceyi takip eden Haber 7 Ekonomi Editr Hakan Gksel ile Do?an Holding Ynetim Kurulu Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal?nda? aras?nda ok ilgin bir diyalog ya?and?.

Bas?n?n ok fazla ilgi gstermedi?i geceyi DHA ve Bloomberg HT kameralar?yla takip ederken Haber 7 ad?na Ekonomi Editrmz Hakan Gksel trendeydi. Arkada??m?z, foto?raf ekimiz esnas?nda Arzuhan Do?an Yal?nda??n kendisini a??rarak, Bu antay? vestiyere gtrrsen foto?raf ekmene izin veririm dedi?ini syledi.

"ANTAMI VEST?YERE GTR, FOTO?RAMI EK"

Do?ana bu teklifi zerine cevap dahi vermeyerek, foto?raf ekimine son veren Haber 7 Editr Gksel, ?oke oldum dedi?i olay?n nce ve sonras?n? ?yle anlatt?:

Salonda benim d???mda sadece Capital dergisinin foto muhabirleri vard?. Toplant?ya Do?an?n haber ajans? ve Bloomberg d???nda da kamera gelmemi?ti.  Bas?n?n ilgisi de azd?. Piyano ve keman dinletisinin yap?ld??? yerde kokteyle gelen konuklar? gzlyordum. Salon konuklarla dolmaya ba?lam??t?. Do?an Grubu yneticilerinden ve Hrriyet Gazetesi yazar? Mehmet Yakup Y?lmaz salona gelen ilk isim oldu. Ondan k?sa bir sre sonra Arzuhan Do?an Yal?nda? ve e?i Mehmet Ali Yal?nda? geldi. Kendi aralar?nda sohbete koyulmu?lard?. Arzuhan Do?an Yal?nda? kendilerini konu?urken izledi?imi ve foto?raf ekmeye haz?rland???m? grd. nnde duran e?i Mehmet Ali Yal?nda? ve Y?lmaza foto?raf ekilece?ini i?aret etti. Di?erleri de ynn bana do?ru dndler. Tam kareyi sabitlemek zereydim ki, Arzuhan Do?an Yal?nda? i?aret parma??yla gel gel i?areti yaparak beni yan?na a??rd?. Kendisine yakla?t?m ve sylediklerini duyunca ?ok oldum. Arzuhan Han?m elindeki antas?n? gstererek, bu antay? vestiyere gtrrsen foto?raf ekmene izin veririm dedi. ok ?a??rd?m. Szlerine bir anlam veremedim.  Yal?nda??n yzne alayc? biimde bakt?m ve  glerek geri geri giderek aradaki mesafeyi at?m. 

"UYGUNSUZ TEKL?F?" GEREKLE?MEY?NCE YZ ASILDI

Bu tepkisinin ard?ndan Arzuhan Do?an Yal?nda??n yznnn as?ld???n? ve bu durumun o esnada foto?raf ekmeye devam eden Capital dergisinin muhabirlerinin de dikkatini ekti?ini belirten Hakan Gksel, Foto?raf ekmedi?imi grnce ne oldu?unu sordular. Ben de olay? anlatt?m ve foto?raf ekmemelerini syledim.  Sorusuna cevap alamayan Arzuhan Do?an Yal?nda??n biraz yz as?ld?. Gece boyunca da eski ne?esi yoktu. Foto?raf ekmeyip gitmek verilecek en do?ru tepki idi fakat bu haber iin foto?raf ?artt? dedi.

http://www.haber7.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri