forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgc_logo_buyukTürkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin sitesi bilgisayar korsanlar? taraf?ndan hacklendi. TGC, yapt??? aç?klamada, olay?n bas?n özgürlü?üne tahammülsüzlü?ün bir örne?i oldu?unu savundu.

 

TGC'den yap?lan aç?klama ?öyle:

“Bas?n özgürlü?üne ve dü?ünceyi ifade özgürlü?üne tahammülsüzlü?ün yeni bir örne?ini ya?ad?k. Bu giri?im Türkiye’de cezaevlerinde 68 gazetecinin tutuklu olmas?n?, gazetecilerle ilgili 2 bin dava ve 4 bin soru?turma aç?lmas?n? yok sayman?n bir ba?ka biçimidir. Bas?n özgürlü?ü ve gazetecilerle ilgili bask?lar konusunda 1946 y?l?ndan bu yana çal??an Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, meslekteki her görü?ten tüm gazetecileri kapsayan ve kucaklayan çal??malar?n? sürdürmeye kararl?d?r. Her türlü tehdit ve hedef gösterme, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni do?ru bildi?i yoldan döndürmeye yetmeyecektir.“

HACKERLAR NE YAZDI?

TGC’nin internet sitesine girenler, siyah bir kurdele ve  ’?tiraz Ediyorum’ ba?l?kl? bir yaz?yla kar??la?t?.

Cemiyetin sitesini hackleyen kimli?i meçhul ki?iler, gazetecileri AK Parti aleyhine yay?n yapmakla suçlad?klar? için bu eylemi gerçekle?tirdiklerini savundular..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri