forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Twitter

twitterrMedya Derne?i ''Yeni Medya Yeni F?rsatlar: Gazeteciler için Etkili Twitter Kullan?m?’’ konulu e?itim semineri düzenliyor.

?stanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve ?leti?im Sistemleri (M&?S) Yüksek Lisans Program? i?birli?iyle 13 Mart Pazar günü, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs'ünde, saat 13.00-15.45 aras?nda düzenlenecek olan seminerin e?itmenli?ini gazeteci H?d?r Gevi? ve sosyal medya ajans? Dekatlon Buzz kurucu orta?? Samet Sar? yapacak. Seminere kat?lan gazeteciler Twitter'? daha etkin bir ?ekilde kullanmay? ö?renecekler.


Seminerde ?u konulara de?inilecek: Twitter gazeteciler için neden önemlidir?Gazeteciler twitter’? günlük i?lerinde nas?l kullanabilirler?Twitter’?n gazetecilere kazand?rabilece?i f?rsatlarSadece profesyonel gazetecilere aç?k olan e?itim seminerine kat?l?m ücretsizdir. Seminere kat?lmak isteyen gazetecilerin program öncesi kay?t yapt?rmalar? gerekmekte. Kontenjan 100 ki?i ile s?n?rl?d?r.

Seminere kayd?n?z? yapt?rmak için Medya Derne?i proje direktörleri Rana ?enol ve Cemre Özel ile 0212 243 70 02 no'lu telefondan ileti?ime geçebilir veya seminer@medyadernegi.org adresine ki?isel bilgilerinizi ve hangi kurumda çal??t???n?z? belirten bir ba?vuru maili atabilirsiniz.

Seminer Program?:13:00 - 13:30 Aç?l?? konu?mas? ve bilgilendirme (Medya Derne?i – ?stanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve ?leti?im Yüksek Lisans Program?)13:30 - 14:30 Gazeteci - H?d?r Gevi?14:30 - 14:45 ARA14:45 - 15:45 Dekatlon Buzz - Samet Sar?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri