forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

oktay_eksi_nagehanalciErgenekon operasyonu kapsam?nda gözalt?na al?nan gazetecilerin tart???ld??? Habertürk TV'deki programda Oktay Ek?i, Nagehan Alç?'ya canl? yay?nda 'Bir gün de sizi analiz edecekler, göreceksiniz' dedi.


Hükümet üyeleri hakk?nda 'Bunlar analar?n? da satarlar'diye yazan ve protestolar sonucu Hürriyet istifa eden, sonras?nda CHP rozetini takan Oktay Ek?i, Ak?am Gazetesi yazar? Nagehan Alç?'y? canl? yay?nda tehdit etti.

Nagehan Alç?'y? yarg?y? etkilemekle ve gizli kalmas? gereken belgeleri aç?klamakla suçlayan Ek?i, Alç?'n?n 'Bütün bu süreçte analiz yap?yoruz' demesi üzerine 'Bir günde sizleri analiz edecekler, göreceksiniz' dedi.

Oktay Ek?i'nin 'Sizin anlay???n?zdaki gazeteciler, her biriniz kimine beraat veriyorsunuz kimini yarg?l?yorsunuz. Ya??n?za 48 daha koyarsan?z anca bulundu?um yere geleceksiniz. Böyle ?ey yap?l?r m?? Ne kadar büyük ay?p...' sözleri üzerine Nagehan Alç? ?öyle konu?tu: 

'Türkiye ilk defa böyle bir süreçle yüzle?iyor. Komutanlar bile gözalt?na al?nabiliyor. Kimse kay?r?lmadan yarg?lanabiliyor. Böyle bir durumda gazeteciler etliye sütlüye kar??mas?n m?? Bak?n ben de ele?tiriyorum baz? ?eyleri. Ama gazetecilik ad? alt?nda ajanl?k yap?l?yorsa, tetikçilik yap?l?yorsa hangi terminoloji buna izin veriyorsa versin ama ben vermiyorum. Siz de bu ülkede itibar? olan gazetecisiniz. Siz de bu ayr?m? çok iyi yapmas?n?z.'

Bu tart??malar?n ortas?nda Yi?it Bulut gazetecilerin gizli servislerle olan ba?lant?lar?n? Ek?i'ye sordu. ?srail'e gazetecilik e?itimi almaya giden 7 gazeteciyi hat?rlatan Bulut'un sorusuna Ek?i, 'Aldad?lt?k, özür dilemekten geri kalmad?m' demekle yetindi. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri