forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:?smail Gülgeç
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Cumhuriyet Gazetesesi çizeri karikatürist ?smail Gülgeç ?stanbul'da hayat?n? kaybetti.
TGC’den yap?lan yaz?l? aç?klamada, ?smail Gülgeç’in, geçirdi?i kalp rahats?zl??? nedeniyle tedavi gördü?ü ?stanbul Üniversitesi (?Ü) T?p Fakültesi Hastanesinde ya?am?n? yitirdi?i belirtildi.

Aç?klamada, Gülgeç’in cenazesinin yar?n saat 10.00’da, Cumhuriyet gazetesi önünde yap?lacak törenin ard?ndan Çanakkale’de topra?a verilece?i bildirildi.

Gaziantep’te 1948 y?l?nda do?an ?smail Gülgeç, mesle?e 1968 y?l?nda "Yeni As?r" gazetesinde çizgi romanc? olarak ba?lad?.

1970’li y?llarda "Demokrat ?zmir"de siyasi karikatürler çizen Gülgeç, bir süre "Ege Ekspres"te çal??t?, "Devir Dergisi"nde karikatürleri yay?nland?.

1975-1980 y?llar? aras?nda Milliyet gazetesi, 1980 y?l?ndan sonra Cumhuriyet gazetesinde mesle?ini sürdüren Gülgeç, ayr?ca Aktüel, Sabah Pazar, Star, Habertürk, Birgün gazetelerinde, Nokta ve Para dergilerinde de çal??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri