forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Halk TV
halk_tvCHP'nin gayriresmi kanal? olarak bilinen Halk TV dün itibariyle yay?n?n? bitirdi. Kanal?n borçlar? çok yüklü oldu?u için bu yola gidildi. CHP'nin yeni bir kanal kuraca?? söyleniyor. Olan ise çal??anlara oldu. 45 çal??an kap? önüne kondu.


Halk TV'de çal??anlar 5 ayd?r maa? alam?yordu. Kanal Digitürk'e olan borcunu da ödeyemiyordu. Canl? yay?n arac? haczedilmi?ti. Kanal yüklü bir borç bata??ndayd?. CHP ile hizmet sözle?mesi olan kanal partiden gelecek paraya gözünü dikti. Bu süreçte CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu da, Hur?it Güne?'i kanalla ilgilenmesi için görevlendirdi.

YEN?S?N? KURMAK DAHA UCUZ

Hur?it Güne? yapt??? inceleme sonras?nda borç bata??nda olan kanalla yeni bir hizmet sözle?mesi yap?lmas?n? do?ru bulmad?. Bunu son MYK toplant?s?nda da dile getirdi. Bu karar üzerine Halk TV yay?n? kesildi.

ÇALI?ANLAR DAVA AÇACAK

CHP'nin bu karar? üzerine kanal yöneticileri izne ç?kt?. Yakla??k 45 ki?i de i?siz kald?. Çal??anlar ?imdi dava açmaya haz?rlan?yor.

??MD? NE OLACAK?

Seçim öncesi kanal?n? kaybeden CHP'nin ?imdi ne yapaca?? merak konusu. Yeni bir kanal?n kurulaca?? söyleniyor. Ancak çal??anlar umutsuz. (Gazeteciler.com)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri