forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Medya Derne?i ve uluslararas? gazetecilik kurulu?u International Center for Journalists (ICFJ), 25-27 Ocak tarihleri aras?nda ?stanbul’da medya eti?i atölye çal??mas? düzenliyor.

Atölye çal??mas?n?n e?itimcileri, Indiana Üniversitesi gazetecilik profesörü Sherry Ricchiardi, USA Today eski yöneticisi Frank Folwell ve gazeteci - yazar Alper Görmü?.

Medya Derne?i ve ICFJ’nin geçti?imiz y?l internet ortam?nda düzenledi?i “Medya Eti?i” ve “Dijital Gazetecilik Eti?ine Giri?” kurslar?na kat?lan yakla??k 80 gazeteci aras?ndan seçilen yirmi ki?i, 25 Ocak’ta atölye çal??mas?nda (“Workshop”) bulu?uyor.

25-27 Ocak tarihleri aras?nda gerçekle?ecek atölye çal??mas?nda, online kurslarda ö?renilen bilgiler peki?tirilecek ve Türkiye ile dünyan?n çe?itli ülkelerinden medya eti?i vakalar? incelenecek. E?itime kat?lan gazeteciler, Türkiye’de medyan?n yüz yüze oldu?u sorunlar? göz önünde bulundurarak, bas?n eti?i ilkeleri önerecekler.

Atölye çal??mas?n?, internetteki kurslar?n gerçekle?tirilmesinde birlikte çal??an Prof. Sherry Ricchiardi ve yazar Alper Görmü? yönetecek. USA Today’?n eski yöneticisi Frank Folwell de, atölye çal??mas?nda foto?raf eti?i dersi verecek. Atölye çal??mas? TRT ?stanbul Radyosu’nda gerçekle?ecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri