forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

BASIN KONSEY?'N? BIRAKACAK, M?LLETVEK?L? OLACAK...

Aktif .

oktay_eksi_300Habertürk TV'de  "Hayat?n ?çinden" program?na kat?lan Oktay Ek?i Bas?n Konseyi Ba?kanl???n? b?rakaca??n? ve milletvekili olmak istedi?ini söyledi.
Ceren Akda? ?ahin'in haz?rlay?p sundu?u programda Ek?i ?unlar? söyledi...

"?tiraf edeyim. 2003 y?l?ndan bu yana bas?n konseyi ba?kanl???ndan ayr?lmak konusunda karar? konseye bir kaç defa götürdüm. ?imdi ayr? bir döneme girdik. Siyasi bir partide s?rf üyeyseniz, ne zarar? var? Ama e?er siyasi bir partide aktif, etkin bir konumda olursan?z, onu bas?n konseyi ba?kanl??? ile ba?da?t?ramazs?n?z. Mani bir ?ey yok ama ??k de?il. CHP'ye girece?ime ili?kin bilgiyi medyaya ula?t?r?rken, siyasi kimli?imin gerektirdi?i yerde bunun gere?ini yapaca??m? söyledim. Yani b?rakaca??m."

M?LLETVEK?L? OLMAK ?ST?YOR...

"Kar??ma milletvekilli?i adayl??? ç?karsa onu elbette ciddiyetle de?erlendiririm. Ondan hiç bir ?üphem yok. Olumsuz bakmam için bir sebep yok. Milletvekilli?i önemli bir konumudur siyasetin".

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri