forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

medya_dernegi_logoMedya Derne?i, ”Yeni Medya, Yeni F?rsatlar: Gazeteciler için marka olu?turman?n önemi, sosyal medya ve yeni teknolojiler” konulu bir seminer düzenliyor.

Seminer, Bilgi Üniversitesi Medya ve ?leti?im Sistemleri (m&is) lisans program? i?birli?iyle 16 Ocak 2011 Pazar günü, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde saat 10.00 -16.00 aras?nda düzenlenecek. Seminerin e?itmenli?ini karikatürist Salih Memecan, Bilgi Üniversitesi ö?retim üyesi Erkan Saka ve gazeteci – teknoloji uzman? Serdar Kuzulo?lu yapacak. Seminerin hedefi, kat?l?mc?lara ki?isel marka olu?turman?n önemini ve sosyal medya araçlar?n? etkili bir ?ekilde kullanmay? ö?retmek.

Seminerde ?u konulara de?inilecek:

• Sosyal medya gazeteciler için neden önemlidir?

• iPad ve benzeri tabletler yay?nc?l??? nas?l etkileyebilirler?

• Internet’in getirdi?i imkanlar ile nas?l daha iyi gazetecilik yapabiliriz?

• Ki?isel marka olu?turman?n önemi nedir?

• Twitter, bloglar, Facebook, LinkedIn, Google Buzz, bit.ly, TweetDeck, Hootsuite, Seesmic, Foursquare vb. online araçlar?n gazetecilik faaliyetlerine katk?lar? ve bilmemiz gereken önemli özellikleri nedir?

• Günümüzde gazetecilerin kullanabilece?i teknolojik aletler nelerdir?

Sadece profesyonel gazetecilere aç?k olan e?itim seminerine kat?l?m ücretsiz. Seminere kat?lmak isteyen gazetecilerin program öncesinde kay?t yapt?rmalar? gerekiyor. Maksimum kapasite 50 ki?i ile s?n?rl?.

Seminere kayd?n? yapt?rmak isteyenler Medya Derne?i proje direktörü Rana ?enol ile 0 (212) 243 70 02 no’lu telefondan ileti?ime geçebilir veya seminer@medyadernegi.org adresine ki?isel bilgileri ve hangi kurumda çal??t???n? belirten bir ba?vuru maili atabilir.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri