forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

ANADOLU AJANSI'NIN ?NTERNET S?TES? YEN?LEND?

Aktif .

aa_site
Anadolu Ajans?'n?n internet sayfas?, bugnden itibaren ziyaretilerini yeni yzyle kar??l?yor.

Abonelerine Genel Blten'den sundu?u haberlerin yan? s?ra http://www.aa.com.tr/ adresli internet sitesinden de gnde 400'den fazla haberi ziyaretilerine aktaran Anadolu Ajans?, habere eri?imi kolayla?t?rmak ve ziyaretilerine daha dinamik bir sayfa sunmak zere internet sayfas?n? yeniledi.

Tasar?m al??malar? sonuland?r?larak kullan?ma a?lan yeni sayfa, haberin s?cakl??? ile Anadolu Ajans?'n?n yal?n habercili?ini bulu?turuyor. Gazete ve televizyonlardan yerel bas?na, haber portallar?ndan GSM operatrlerine kadar btn medyaya Trkiye'nin ve dnyan?n drt bir yan?ndan haber, foto?raf ve grnt sunan AA, internet sitesinde de haber, foto?raf ve grntleriyle gn ve gndemi ekrana ta??yacak.

EN ?Y? GRNM

AA zel Blten Mdrl?nce yay?na haz?rlanan internet sayfas? web 2.0 teknolojilerine uyumlu olarak tasarland?. Yeni sayfa, 1024x768 ve daha st znrlkteki monitrlerde Internet Explorer 7.0 ve Firefox'un yan? s?ra daha yeni srm bulunan internet taray?c?lar?yla en iyi grnme sahip olacak. AA'n?n yeni internet sayfas?nda, ziyaretilerin talepleri do?rultusunda gzden geirilen haber kategorileri zenginle?tirildi. Bu kapsamda yeni sayfada ya?am?n pek ok rengi AA'n?n sayfalar?n? ssleyecek. Yeni sayfada, AA'n?n Grntl Haberler Mdrl?nce haz?rlanan gnn nemli geli?melerine ili?kin seslendirilmi? grntler de yer alacak. Yeni sayfaya, AA'n?n profesyonel foto muhabirlerinin ekti?i foto?raflarlar ile bu foto?raflardan derlenen galeriler zenginlik katacak.

SON HABERLER BANDI

Gnn s?cak geli?meleri ise olu?turulan Son Haberler band?nda, haberin yay?na giri? saatiyle e? zamanl? izlenebilecek. Buradan seilen haberlere t?klanarak detaylar? grlebilecek.

Ayr?ca, AA'n?n son dakika haberlerinin izlenmesine imkan sa?lanmas? amac?yla Haberci program? da ziyaretilerin kullan?m?na sunuluyor. Ziyaretiler, bu teknoloji sayesinde, bilgisayarlar?na ykleyecekleri kk yaz?l?mla AA'n?n son dakika haberlerini, i?lerini blmeksizin ekranlar?n?n k?esinde belirecek Haberci ile izleyebilecek.

?nternet sayfas?na, nceki gnlere ait haberlerin taranabilmesi amac?yla ar?iv arama sistemi de eklendi. Anahtar kelime girilerek, sitede haber sorgulamas? yap?labilecek. Reklam konseptlerine de uygun hale getirilen sayfaya, okumay? kolayla?t?rmak zere font bytme ikonu da eklendi.

15 DAK?KADA B?R HAVA DURUMU

Hava durumu bilgileri de AA'n?n internet sayfas?nda ayr?nt?l? yer bulacak. Ankara, ?stanbul ve ?zmir'in hava durumu ise Meteoroloji Genel Mdrl?nn verilerinden 15 dakikada bir gncellenerek sayfada yer alacak. ? ve d?? merkezlere ait animasyonlu hava durumu bilgileri de al??malar tamamland???nda kullan?ma sunulacak. Bylece, Trkiye'nin yan? s?ra d?? merkezlere ait hava durumu bilgilerini grmek iin www.aa.com.tryi ziyaret etmek yeterli olacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri