forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

YEN? ?STANBUL ADL?YES?'NDE GAZETEC?LERE BASIN ODASI AYRILACAK

Aktif .

?stanbul Ça?layan'da yap?m? süren Avrupa'n?n en büyük Adalet Saray?'nda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin giri?imiyle adliye muhabirleri için 40-50 metrekarelik bir bas?n odas? olu?turulacak.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç ve Genel Sekreter Sibel Güne? geçti?imiz hafta ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? Aykut Cengiz Engin'i ziyaret ederek, adliye muhabirlerinin taleplerini dile getirdi.

Ba?kan Erinç ve Genel Sekreter Güne?, ziyaret s?ras?nda ?stanbul'da görev yapan tüm yay?n kurulu?lar?n?n adliye muhabirlerinin yararlanabilece?i bir bas?n odas? olu?turulmas?n?n gereklili?ini vurgulad?. Ba?savc? Aykut Cengiz Engin de rahat çal??abilecek geni? bir mekan?n muhabirler için ayr?labilece?ini söyledi.

328 bin metrekalik bir alana in?a edilen ?stanbul Adalet Saray?'na 326 mahkeme yerle?ecek. Hakim ve savc? haricinde 4500 personelin görev yapaca?? ?stanbul Adalet Saray?'na günde ortalama 60 bin ki?inin gelece?i tahmin ediliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri