forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgc_logo_buyuk1977’den beri verilen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sedat Simavi Ödülleri’ne bu y?l de?er görülen gazeteci, sanatç?  ve bilim insanlar? belli oldu. Bu y?l "Gazetecilik Ödülü"nü Sabah gazetesinden Kerim Ülker alacak.

 

 

TGC’nin kurucu ba?kan? Sedat Simavi ad?na 33 y?ldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sa?l?k bilimleri, görsel sanatlar ve spor alanlar?nda veriliyor.

Ödüller 27 Aral?k saat 19.00’da, ?stanbul Modern’de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Ödülleri bu y?l kazananlar ve eserleri ?öyle:

GAZETEC?L?K ÖDÜLÜ

Kerim Ülker (Sabah Gazetesi muhabiri) Vatan Gazetesi’nde yay?nlanan “Eski Orman Bakan? Osman Pepe’nin ?craatlar?”  konulu haberleriyle

Seçici Kurul ayr?ca, Murat Sabuncu’yu Milliyet Gazetesi’nde yay?nlanan “Mavi Bebek’in Kaderi ?srail’in Elinde” ba?l?kl? haberi nedeniyle övgüye de?er gördü.

RADYO ÖDÜLÜ

Saadet Baykal, TRT’de yay?nlanan “Portede Hüzün: Fado” adl? radyo program?yla.

Seçici Kurul ayr?ca, Necmettin Tetik’i NTV Radyo’da yay?nlanan “Mikrofondaki Hayalet” adl? radyo program? nedeniyle övgüye de?er gördü.

 

TELEV?ZYON ÖDÜLÜ

Gül Büyübe?e Muyan, TRT’de yay?nlanan “Kaybedenler” adl? televizyon program?yla.

Seçici Kurul ayr?ca, ?HA muhabiri Necmi Ertu?’u  “O?lum Olmadan Asla” adl? haberi nedeniyle övgüye de?er gördü.

 

EDEB?YAT ÖDÜLÜ

Adnan B?NYAZAR, “Edebiyat ve Toplum” adl? deneme kitab?yla.

 

SOSYAL B?L?MLER ÖDÜLÜ

Dr. Ay?e Yeti?kin Kubilay, “?stanbul Haritalar? 1422 – 1922” adl? eseriyle.

Seçici Kurul ayr?ca, Prof. Dr. Emre Dölen’ i  “Türkiye Üniversite Tarihi ( 5 cilt)” adl? çal??mas? nedeniyle övgüye de?er gördü.

 

FEN B?L?MLER? ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Erdal Ar?kan, “Kutupsal Kodlama: ?kili-Giri?li Kanallarda Kapasiteye Eri?en Kodlar ?n?as? ?çin Yap?c? Bir Yöntem” adl? eseriyle.

 

SA?LIK B?L?MLER? ÖDÜLÜ

Seçici Kurul, yar??maya ba?vuran eserler içinde bu y?l Yönetmelik ?artlar?na uygun, ödüle de?er bir ara?t?rma bulunmad???na karar verdi.

 

GÖRSEL SANATLAR ÖDÜLÜ

Yrd. Doç. ?rfan Okan, “Evin Sanat Galerisi ‘Arafta Unutulanlar’ resim sergisi” ile.

 

SPOR ÖDÜLÜ

Nevin Yan?t “Avrupa Atletizm ?ampiyonas? 100 metre engelli 1.si” olmas? nedeniyle.

Seçici Kurul ayr?ca, A Milli Erkek Basketbol Tak?m?’n?  “Dünya Basketbol ?ampiyonas? 2.si” olmas? nedeniyle övgüye de?er gördü.

 

SEDAT S?MAV? MEZARI BA?INDA ANILACAK

Bu arada, 11 Aral?k 1953’de ya?am?n? yitiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurucu ba?kan? Sedat Simavi ölümünün 57. y?l?nda Kanl?ca’daki mezar? ba??nda bugün saat 11.00 de an?lacak. Anma törenine daha önceki y?llarda oldu?u gibi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri kat?lacak.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri