forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Reuters'e aç?klama yapan Do?an Grubu üst yöneticilerinden Soner Gedik, Do?an Grubu'nun varl?k sat???nda sürecin i?ledi?ini ve fiyat tekliflerinin uygun bulunmas? halinde 1 ay içinde 2-3 ?irketten olu?an k?sa listeyi olu?turacaklar?n? aç?klad?.


 

Gedik; "Cnn Türk ve Star'?n sat?ld???na yönelik söylentiler gerçe?i yans?tm?yor. Tüm sat?? sürecinin tamamlanmas?n?n bugünden itibaren 3 ay? bulaca??n?" da aç?klad?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri