forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Bas?n KonseyilTRT

trt_logoTRT, Bas?n Konseyi'den çekilme karar? ald?. TRT Genel Müdürlü?ü’nden konuyla ilgili yap?lan aç?klama'da "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun bugünden itibaren böyle bir yap? içerisinde varl???n? devam ettirmesi, Kurumun sayg?nl??? aç?s?ndan uygun görülmemi?tir." denildi...



Aç?klaman?n tamam? ?öyle:  

 

Bizzat Ba?kan? bulundu?u konsey taraf?ndan, Bas?n Meslek ?lkeleri’ni çi?nedi?i tespit edilerek uyar?lan, sonras?nda da tuhaf bir oylamayla yeniden Bas?n Konseyi Ba?kanl???’na seçilen gazeteci Oktay Ek?i’nin durumu; tarafs?zl??? uzun süredir tart???lan konseyin itibar?n? fazlas?yla sarsm??t?r.

‘Bas?n eti?i’ gibi önemli bir alanda fonksiyon icra etme kararl?l???nda olan konseyin, mevcut ?ekli, yap?s? ve yönetim biçimi, bu hedefini yerine getirmesini imkâns?z k?lmaktad?r.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun bugünden itibaren böyle bir yap? içerisinde varl???n? devam ettirmesi, Kurumun sayg?nl??? aç?s?ndan uygun görülmemi?tir.

 

Kurulu? amac?na uygun ?ekilde yeniden yap?land?r?lana kadar, TRT olarak, Bas?n Konseyi’nden çekiliyoruz.

 

Kamuoyuna sayg?yla duyururuz.

 

 

TRT GENEL MÜDÜRLÜ?Ü

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri