forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmettezcan_doganHabertürk TV’de Ahmet Tezcan ve Do?an Satm??’?n haz?rlad??? Medya Krtiik program?na bugün Reha Muhtar konuk oldu. Muhtar, Galatasaray’?n Ankaragücü’ne 4-2 yenildi?i maç s?ras?nda ya?anan ilginç bir olay? ilk kez aç?klad?.??te Reha Muhtar’?n anlat?m?yla gizli kalan s?r olay

Galatasaray taraftar?, Arda tart??mas?ndan ötürü Erman Toro?lu’na çok öfkelenmi?ti. Ankaragücü maç? sonras?nda bir grup taraftar, Mecidiyeköy’de, Ali sami Yen stad? yak?n?ndaki Kanaltürk’ü basmay? planl?yordu. Kanaltürk’te program yapan Erman Toro?lu’na haddini bildirmek istiyorlard?.

Bunu ö?renen Kanaltürk TV yönetimi, polisi arad?, çevrede büyük önlem al?nd?. Binan?n bulundu?u Ortaklar Caddesi trafi?e bile kapat?ld?.

Ancak maç?n skoru, Galatasaray’?n aleyhine geli?ince taraftar da hedef de?i?tirdi, Erman Toro?lu’nu unutup, Galatasaray Ba?kan? ve Teknik direktörü’ne öfkelendi. Farkl? yenilgiden sonra da taraftarlar, Adnan Polat ve Riijkard aleyhine slogana ba?lad?.

Yani Ankaragücü, Galatasaray’? yenerek, kendi taraftar? olan Erman Toro?lu’nu, bu bask?ndan kurtarm??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri