forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

dunya_tvTürkiye'nin ilk özel ulusal Kürtçe televizyon kanal? Dünya TV, yay?n hayat?na ba?lad?. Yakla??k 3 aydan beri ekranlarda logosu dönen Dünya TV için 13 ayd?r haz?rl?k yap?l?yordu...


Gaziantep merkezli yay?n yapacak Dünya TV'nin aç?l???na, Televizyon Yay?nc?lar? Derne?i Ba?kan? ve Samanyolu Yay?n Grubu Ba?kan? Hidayet Karaca, Samanyolu Yönetim Kurulu Üyesi Fetin Kazanc? ve Samanyolu Haber Genel Yay?n Yönetmeni Metin Y?kar ile bölgenin önemli isimleri kat?ld?. Aç?l??ta konu?an Dünya TV Genel Müdürü Remzi Ketenci, ?anl?urfa Bal?kl?göl'den bir ay boyunca iftar program? yapacaklar?n?, bu program?n bölgenin tan?t?m? ad?na önemli oldu?unu söyledi.

Dünya TV'de sevilen diziler, Kürtçenin yan? s?ra farkl? dil seçenekleri ile de izlenebilecek. Kanal, Mevan, Dengbej, Dengê Gel gibi kendi yap?mlar? ile bölgenin güzelliklerini ekrana ta??yacak. Ayr?ca müzik, kad?n aile, kültür sanat programlar? yay?nlanacak. Haber bültenleri bölgeye ili?kin s?cak geli?meleri, i? dünyas? ve spor programlar? ise bölgenin ekonomi ve spor gündemini izleyiciye aktaracak.

Samanyolu yap?mlar?ndan, Kader Çizgisi, Ritmini Arayan Kalpler, Büyük Bulu?ma, S?rlar Dünyas?, Abide ?ahsiyetler ve Ayna gibi programlar Kürtçe olarak izleyici ile bulu?acak. Dünya TV'de çocuklar? bekleyen programlar da olacak. Samanyolu'ndan tan?nan 'Tarç?n ve Arkada?lar?', 'Caillou' gibi çizgi yap?mlar?n yan? s?ra 'Çirok' ile de Kürtçe masallar ekrana gelecek.

Dünya TV, Türksat 3A, Frekans: 11064 V, Seymbol Rate: 13000 FEC: 5/6'dan izlenebilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri