forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Le Monde

le_mondeFrans?zlar?n ünlü gazetesi Le Monde'un yeni sahibi konusunda yap?lan oylamada gazete çal??anlar?n?n dedi?i oldu.

Gazete Yönetim Kurulunun, bankac? Matthieu Pigasse, i? adam? Pierre Berge ve ''Free'' isimli özel telekomünikasyon ?irketi sahibi Xavier Niel'in yapt??? üçlü teklifi kabul etti?i bildirildi.

Frans?z Haber Ajans? AFP, 20 ki?ilik yönetim kurulunda, 11 oyun üçlü teklif lehinde kullan?ld???n? duyurdu. Yönetim kurulunda 9 üye, çal??anlar? temsil ediyordu.

Le Monde gazetesi çal??anlar?, önceki gün yapt?klar? oylamada, üçlü teklif lehine oy kullan?lmas? için büyük bir oy ço?unlu?uyla karar alm??t?.

Çal??anlar?n bu karar?n?n ard?ndan, Nouvel Observateur, ''France Telecom'' ?irketi ve ?spanyol El Pais gazetesinini sahibi Prisa ?irketi bugün ortak verdikleri teklifi geri çekmi?ti.

Frans?z bas?n?, teklifi geri çeken grubu ''Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy'nin destekledi?i'' yönünde yorumlar yapm??t?.

Gazetenin günlük 400 binin üzerinde tiraj? bulunuyor. Yeni grubun, gazeteye 80 ila 120 milyon avro dolay?nda yat?r?m yapmas? bekleniyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri