forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

youtubeS?n?r Tan?mayan Gazeteciler örgütü, Türkiye'de internete getirilen k?s?tlamalar? k?nad?.

Örgütün yaz?l? aç?klamas?nda, YouTube ba?lant?l? IP adreslerinin bloke edildi?ine i?aret edilerek, Türk yetkililerinin, "Türkiye'deki binlerce internet sitesini etkileyen sansüre son vererek ve internetle ilgili 5651 say?l? yasay? elden geçirerek, ifade özgürlü?üne taahhüdünü göstermesinin zaman? gelmi?tir" denildi.

S?n?r Tan?mayan Gazeteciler, YouTube'un yasaklanmas?n?n "Türklerin Web 2.0'nin potansiyeline ula?mas?n? engelleyen arkaik bir kontrol biçimi oldu?unu" iddia etti.

Aç?klamada, bu e?ilimin, Google taraf?ndan sa?lanan di?er hizmetlere eri?imdeki mevcut problemle daha da artt??? kaydedildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri