forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmettezcan_bekaroglu Saadet Partili eski milletvekili Mehmet Bekaro?lu, Nihal Bengisu ve Ahmet Tezcan’n?n sundu?u Habertürk'teki ?kideBir program?nda ilginç tespitlerde bulundu. Ba?bakan Erdo?an'a sert ele?tiriler yönelten Bekaro?lu, ba?örtüsü sorununun Kemal K?l?çdaro?lu'na çözdürülece?ini söyledi...

Program?n konu?u Mehmet Bekaro?lu’na  “K?l?çdaro?lu’nun ba??nda oldu?u bir CHP’ye geçer misiniz?” sorusunu soran Nihal Bengisu Karaca’ya teraddütlü bir cevap veren Bekaro?lu, program?n sonlar?na do?ru K?l?çdaro?lu liderli?indeki CHP’ye destek verebilece?ini, kendisi gibi herkesin de destek vermesi gerekti?ini söyledi.

K?l?çdaro?lu’nun ba?örtüsü sorununu da çözece?ini iddia eden Bekaro?lu, “Neden çözecekler?” sorusuna ise “Sorunu çözdürecekler” yan?t?n? verdi.

??çi, memur, ve ma?durlar?n sorunlar?n? çözecek ad?mlar atarsa K?l?çdaro?lu’nu kimsenin durduramayaca??n? söylen Bekaro?lu, böyle bir CHP’nin yoluna devam edece?ini belirtti.

Ba?bakan Erdo?an’a da sert ele?tiriler getiren Bekaro?lu, Erdo?an’n?n “yap?yormu? gibi” yap?p  gerginlik siyaseti üzerinden toplumu ayr??t?rd???n? söyledi.

Bekaro?lu, K?l?çdaro?lu’nun Erdo?an’n?n ezberini bozdu?unu ve bu ezberin bozulmas?yla Tayyip Erdo?an’? zor günlerin bekledi?ini iddia etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri