forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

CUMHUR?YET'?N ANKARA TEMS?LC?S? KURUM DI?INDAN ATANDI...

Aktif .

utku_cakirozerCumhuriyet Gazetesi, Ankara Temsilcili?inde ya?anan de?i?imi okurlar?na yapt??? aç?klamayla duyurdu. Mustafa Balbay’?n, tutuklulu?u nedeniyle yerine getiremedi?i Ankara Temsilcili?i’ne yeni görevlendirme yap?ld?. Cumhuriyet'te önemli bir göreve ilk kez d??ardan atama yap?ld?...

Cumhuriyet gazetesinin Yay?n Kurulu Ba?kan? ?lhan Selçuk ve di?er Yay?n Kurulu üyelerinin görü? ve önerileri üzerine Ankara Temsilcili?i’ne Utku Çak?rözer getirildi. Mustafa Balbay, bugüne kadar oldu?u gibi kö?e yazarl???, Yay?n Kurulu ve Cumhuriyet Vakf? Yönetim Kurulu üyeli?ini sürdürece?i belirtildi...

Utku Çak?rözer kimdir?

1970 y?l?nda Eski?ehir’de do?an Utku Çak?rözer, lise ö?renimi sonras?nda Bilkent Üniversitesi’nde mühendislik dal?nda lisans, siyaset bilimi alan?nda yüksek lisans derecelerine sahip oldu. Gazetecili?e Cumhuriyet’te strajyer olarak ba?layan Çak?rözer, TRT ve Kanal-6’daki k?sa süreli çal??malar?n?n ard?ndan Milliyet gazetesinde d?? politika, savunma ve siyaset alanlar?nda muhabirlik yapt?.

Çak?rözer, Pakistan’da öldürülen Amerikal? gazeteci Daniel Pearl an?s?na konan Uluslararas? Daniel Pearl Bas?n Bursu’nu kazanarak 2008 y?l?nda Los Angeles Times gazetesinde çal??ma olana?? buldu. Fulbright Komisyonu taraf?ndan verilen H. Humprey Bursu’nu kazanarak 2008-2009 akademik y?l?nda Maryland Üniversitesi’nde gazetecilik e?itimi ald?. Ayn? burs kapsam?nda Washington Post gazetesinde online gazetecilik deneyimi edindi. Utku Çak?rözer, 2009 y?l?nda Ak?am gazetesinde Ankara Temsilcili?i’ne getirildi.

Nezih Demirkent ve Ça?da? Gazeteciler Derne?i ödülleri sahibi. Gazi Üniversitesi ve U?ur Mumcu Ara?t?rmac? Gazetecilik Vakf?’nda gazeteci adaylar?na ders veriyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri