forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

DO?AN GRUBU B?R MEVZ?S?N? DAHA KAYBETT?

Aktif .

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i (TOBB) Medya Meclisi seçimleri yap?ld?. TOBB Medya Meclisi Ba?kanl???na Star ve 24'te çal??an Nurullah Öztürk seçildi.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kurulu?u ve özel sektörün çat?s? olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i'nde Medya Meclisi Ba?kanl??? seçimleri yap?ld?.

Medya Meclisi Ba?kanl??? görevini, 2 y?l önce kuruldu?undan bu yana Do?an Medya Grubu'ndan Vahap Munyar yürütüyordu. Bu kez yap?lan seçimlere alternatif yönetim kurulu olu?turuldu ve seçimlere öyle gidildi.

Ba?kanl?k için Hürriyet Gazetesinden Vahap Munyar ile Star ve 24 TV'nin Operasyon Grup Ba?kan? Nurullah Öztürk yar??t?.

Haber7.com'un haberine göre seçimin arka plan?nda ?unlar ya?and?...

?lk oylaman?n sonuçlar? 15-15 ç?kt?. ?kinci tur yap?lan seçimler de sonuçlar? de?i?tirmedi ve ayn? sonuç ç?kt?.

Sonucun de?i?meyece?i dü?üncesiyle gündeme dönü?ümlü ba?kanl?k konusu geldi. Halen Ba?kanl?k görevini yürüten Vahap Munyar, "?lk y?l ben ba?kanl?k yapay?m" dedi.

Bu s?rada Ciner Grubu yay?n organlar?ndan Habertürk'ün temsilcisi geldi. 3. tur oylama yap?lmam??t? ve art?k oylama yap?lmayaca?? belirtildi. Tüzük gere?i üçüncü tur oylamaya gidildi ve Habertürk'ün temsilcisi seçimin kaderini belirledi.

Nurullah Öztürk 16 oy al?rken, Vahap Munyar 15 oyda kald?.

Ba?kan yard?mc?l?klar?na Yeni ?afak gazetesinden ?brahim Kahveci, kanal A'dan Alper Tan ve Halkla ?li?kiler Derne?i'nden Fügen Toksü seçildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri