forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakf?'n?n ortakla?a düzenledi?i 2009 y?l? eserlerinin de?erlendirildi?i Yerel Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Celal Toprak, Milliyet Gazetesi Yazar? Gazeteciler Cemiyeti Önceki Ba?kan? Nail Güreli, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Dan??man? Fikret ?lkiz, Konrad Adenauer Vakf? Proje Yöneticisi Bekir Öncel, TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten, Gazeteci Tümer Arg?n, Marmara Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin ve Anadolu Ajans? Istanbul Bölge Müdürü Ümit Kano?lu’nun yer ald??? Seçici Kurul 19 Mart 2010, Cuma günü topland?.

De?erlendirme sonucunda  Foto?raf, Haber ve Sayfa Düzeni dallar?ndaki ödüller belirlendi:

FOTO?RAF Dal?nda;

* Denizli’de Horoz Gazetesi’nde 30 Ekim 2009 günü  yay?nlanan “Yak??mad?” ba?l?kl? foto?raf?yla Emre Türkmen’i birincili?e,

** 16 ?ubat 2009 tarihinde Batman Ça?da? Gazetesi'nde “Gazze De?il Batman” ba?l??? ile yay?nlanan foto?raf?yla M. Re?at Yi?iz’i mansiyona;

HABER Dal?nda;

* Batman Ça?da? Gazetesi’nde 26 Haziran 2009 da  yay?nlanan  “Dokunursan Patlar” ve 7 Eylül 2009 tarihinde yay?nlanan“May?n Haritas? Skandal?” ba?l??? ile verilen haberle Arif Arslan’?  birincili?e,

** Görele Hürses Gazetesinde 13 Ekim 2009 tarihinde yay?nlanan “Ölümü Erteleyen Kad?n” ba?l?kl? haberi ile Ahmet Bilge’yi mansiyona de?er görmü?tür.

SAYFA DÜZEN? Dal?nda,

Seçici Kurul ödül vermeye de?er herhangi bir çal??ma olmad???n? tespit etmi?tir.

Ba?ar?l? yerel gazetecilere ödülleri  9 Nisan 2010 Cuma günü Crowne Plaza Oteli’nde yap?lacak törenle verilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri