forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

RAK?B?N?N BATI?INA ?AMPANYA PATLATMAK!

Aktif .

yavuz_semerciYAVUZ SEMERC?: Sorun, Ayd?n Do?ana ait ?irketlere ynelik pe? pe?e kesilen vergi cezalar?n?n isabetli olup olmamas? de?il
3.7 milyar lira vergi cezas?n? (seim ncesi kesilen cezay? da katarsan?z, 5 milyar liray? a?ar) derler mi, konu uzla?mayla zmlenir mi, mahkemelik mi olurlar, ceza yarg?dan m? dner? Bu sorular?n?n ayr?nt?lar?na girmek ve tart??mak neredeyse imkans?z hale geldi. Konu ylesine teknik ki
Ayr?ca elimizin alt?nda kesilen vergi cezalar?na ynelik rapor yok. Tek tarafl? bir bilgilendirme ya?an?yor.
Bugn dile getirilmesi gereken birka ayr?nt? var.
Haber tm internet sitelerinde yer ald?. Yorumcular ikiye ayr?lm??: AK Parti kendisine biat etmeyen Do?an Grubunu susturmak iin vergi cezas? kesti?ini ileri srenler, di?er tarafta ise Oh olsun diyenler var. Ve Do?an Grubunun batmas?n? isteyenlerin oklu?u ne yaz?k ki bana ?a??rt?c? gelmiyor
***
Bence bu grubun yneticileri ve patronu nerede hata yapt?klar?n? bir kez daha d?nmeli.
Medya sektr ve reklam pastas?ndan yzde 50nin zerinde pay alan bir grubun bu kadar d?man biriktirmesinin temelinde 2000 y?l?ndan sonra rakiplerini sindirmek ve yok etmek zere kurgulad?klar? politika var.
Star?n sahibi Cem Uzan, Show TV ve Ak?am?n sahibi Mehmet Emin Karamehmet ve Sabah?n sahibi Din Bilgin de banka sahibiydi. nn de bankas?na el kondu. Hepsi zor gnler geirdi. Do?an Grubu, olaylar? so?ukkanl? bir ?ekilde gazetelerine yans?tmak yerine, bu gruplar? pe?inen hortumcu ilan etti. Bu durumu pazar pay?n? art?rmak iin kulland?. (Bir ara 2001 y?l?nda 6 ayl???na Din Bilgin ile anla?t?lar. Hortumcu s?fat?n? bir sre kullanmad?lar) Rakiplerinin borlar?n? demek iin yapt?klar? samimi yakla??mlar? bile yerden yere vurdular. Detaya girmeyece?im. Sadece medyada konu?ulan bir rnek yeter
Ayd?n bey, Turgay Ciner, Sabah?n ynetimine getikten y?llar sonra Din Bilgin ile tekrar anla?t?. Ve Bilgin, sonra hkm kalmam?? bir belge ile Sabaha el konulmas?n? sa?layacak sreci ba?latt?. TMSF Sabah ve atvyi Cinerin elinden ald?. 2 Nisan 2007 tarihinde Do?an Grubunun ynetim merkezinde bu olay ?ampanya ile kutland?.
O gn rakibinin gazetesine el konulmas?n? kutlayanlar bugn kendilerine ynelik y?k?c? ve yok edici cezan?n haks?zl???n? (hakl? m? haks?z m? nemli de?il) dile getirecek medya bulam?yorlar do?al olarak.
Hat?rlay?n, Mehmet Emin Karamehmet, Trkiyenin en de?erli bankas? Yap? Krediyi (di?er bankas?na el konuldu?u iin) mecburen ucuz fiyata elinden ?karmak zorunda kalaca?? bir sre iindeydi. Turkcell gibi dnya ?irketindeki hisselerini satarak bor buluyor, TMSFye milyarlarca dolar dyordu. Hrriyet ise ayn? dnemlerde yay?n yap?yordu: Bu hortumcuya niye bu kadar destek veriyorsunuz. Neden tm mallar?na el koymuyorsunuz Bu borlar?n zerine yatacak. Ankara bu yay?nlara ald?r?? etmedi. TMSF gerekli sreyi verdi ve Karamehmet kamuya neredeyse 3 milyar dolar bor dedi.
Bugn gelinen noktada Do?an Grubu art?k yaln?zd?r.. Kendisine ne al?k, ne Ciner ne de Karamehmet Grubu empati gsterecektir.
Rakiplerine kar?? halkta d?manl?k yaratacak nitelikte ve lsz ac?mas?zl?klar ieren yay?n politikas? srdren Do?an Grubu bindi?i dal? kesti.
Art?k yaln?zlar
Bunu hak etmi? olmalar?na gerekten zlyorum

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri