forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Veda yaz?s?nda Belediye ba?kan adayl??? istedi

Aktif .

canatakliCan Atakl?'n?n Vatan gazetesindeki yaz?lar?na son verildi. Atakl? son yaz?s?nda ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? seçiminde CHP'nin adaya olmak için K?l?çdaro?lu'ndan destek istedi.  


Atakl?'n?n veda yaz?s?nda en dikkat çeken bölüm ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Ba?kanl??? için CHP'den aday adayl???n? ilan etti?i bölüm oldu. Atakl? kendisine güvenen ve inananlara seslendi?i yaz?s?nda "?stanbul’da iktidar?n kar??s?na aday olarak ç?kmama gönül rahatl??? içinde evet diyenlerin deste?ini rica ediyorum." dedi.

??te Atakl?'n?n yazd?klar?... 

"6 y?lda üç patronla çal??t?m. Hiçbirinden beni k?racak bir davran??la kar??la?mad?m. Hiçbir dönemde yaz?lar?ma sansür konmad?, oras? buras? kesilmedi. Yaz?lar?m? özgürce yazd?m. Muhtemelen bir tahammül çemberi içinde tutuldum. Ama belli ki bir yere kadard?. Bu nedenle kimseyi suçlayamam.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri