forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

TEMEL'DEN HABER VAR!

Aktif .

umur_taluTabii ya. Budur i?te. Sonunda gere?i buldular... "Gazetecili?in temeli haber de?il!" diye buyurdular. Ben syleyeyim.
"Gazetecili?in Temel'i" sizsiniz. F?kra gibisiniz. Gerek tesisiniz. ok oynaks?n?z.

Ama Temel kadar k?vrak de?il, onun kadar matrak hi de?ilsiniz.
Gereklerle ba??n?z koptuka kendinizi mutlak gerek san?yorsunuz.
"Haber" veremeyince, "haber" temel olmaktan ?k?yor.
"Haber" gizlemekten yoruldunuz ya, "haber" temel olmaktan azlediliyor.
Bugne kadar "her haber"i verdiniz ya, haber temel olmaktan kovuluyor.
Size bir ?ey olmuyor.
Yerinizin temeli sa?lam.
Ama iki gazetenin, b?rak?n ajans? majans?, art?k "Haber" merkezlerini birle?tiriyorsunuz; kap? nne "haberci" koyuyorsunuz.
Bunu hem de ok seslilik, ok renklilik mavallar? okurken yaz?yorsunuz.
nk onlar art?k "temel" de?il.***

Temel, ille palyaoluk olmal?.
Temel, ille dalkavukluk olmal?.
Temel, bozac?, ??rac? olmal?; bir tekine ?ahitlik yapmal?. Bir tekini cilalamal?.
Temel, kendi hayat?n? szde ?effafla?t?rmay? ltuf saymal?.
Yani bunca sene iktidarlarla, sermayedarlarla, Genelkurmay'la ili?kilerini filan hi amadan, szde ruhunu, odas?n?, modas?n? amay? ?effafl?k saymal?.
Temel, ille kendini byk haber bilmeli, kendinden byk haber bilmemeli, kendinden ba?ka haber bilmemeli.
Temel, haber ld diye buyururken, ?ahsen haber olabilmek iin y?rt?nmal?.
Temel, milyonlarca insan?n derdi, beklentisi, umudu, can?, can havli olmamal?; e?lendirici, suland?r?c?, buland?r?c? olmal?.
***

yle garip ki...
Ball? arazide bile amura bat?rd???n?z bir patronunuz var belki; manen, maddeten ?rp?n?rken bile, yani "byk medya haberi" varken dahi ortada, siz e?lenmeyi teklif ediyorsunuz.
Siz Lale Devri'siniz.
Siz her devrin lalesisiniz.
Ama budur i?te.
Haks?z de?iller.
Bu kltr; haberi, man?eti, yaz?y?, muhabiri, yazar? "takas odalar?"nda tedavle sokmay?, rehine vermeyi, de?i? toku? yapmay?, kaz gelecek yerde tavuk gibi yolmay?, bir tavuk iin dahi kaz yerine koymay?, kazan iin kaz?may? "temel" belledi.
Haberin kendisi de?il; insanlar, hayat, hakikat, hak, hukuk a?s?ndan manas? ve nemi de?il, takas de?eri temel oldu.
"Haber" ille kamuya verilecek bir ?ey de?il, ba?ka temeller u?runa yenilecek, yutulacak, yamultulacak bir z?kk?md?.
Bazen hasm?na kusarcas?na sa?lacak, bazen h?sm?na yaranmak iin yutkunarak ie gmlecek bir zavall?.

***

Bu kltrn temel diye kaz?k akabilmesi iin...
"Haber"in, muhabirin, hakikatin temel olmaktan ?kmas? ?artt? zaten.
O yzden...
Kltr, ktr ktr mritlerini yaratt?.
Amip gibi o?altt?.
Birbirine benzerleri, birbiriyle gezerleri, bir tekini ezenleri "ok farkl?l?k, ok seslilik, ok ynllk, ok renklilik" diye bezedi.
Ellerinde, ok sevdikleri piyasa ve ticaret meydan?nda dahi tiraj?n? ykseltemedikleri, itibar?n? kemirip delik de?ik ettikleri, kitlelere ?yle gnlden sevdiremedikleri, "Zero Gven" marka "light" kitle gazeteleri kald?.
Gazetecili?e ieriden kin ku?anm?? bir ayinde kendilerinden gemi?esine, haberi arm?hta yakarak kllerini medya batakl???na gmdkleri gibi...
Onlar? da zaten oktan tutu?turdular da... Bir gn kl olunca tam rahat edecekler!
Haberin Ku, Klux, Klanlar?!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri