forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

MAHALLE DE??L, MEDYA BASKISI

Aktif .

mehmet_kamis?erif Mardin Hoca, geen y?l gndemimize yeni bir deyim sokmu?tu. Bu deyim, yasak?l?ktan vicdan? biraz olsun rahats?zl?k duyanlara adeta bir can simidi olmu?tu.
'Siz ne biim entelektelsiniz? Zorba, ceberut devlet uygulamalar?n? savunuyorsunuz' diyenlere kar?? vicdanlar?n? rahatlatabilecek bir deyimdi bu.

Hatta s???nak olabilecek kadar nemli bir ifadeydi onlar iin. 'Niye yasak?s?n?z?' sorusuna 'E biz yasak? olmazsak onlar mahalle bask?s? uygular bize. Bunun iin yasaklar?, zorbal?klar? destekliyorum' diyebileceklerdi. Bu sayede hem kamuoyundaki entelektel itibarlar?n? devam ettirebilecekler hem de biraz olsun vicdanlar?n? rahatlatabileceklerdi. Tam zaman?nda konu?mu?tu ?erif Mardin Hoca. stelik Malezya rne?ini de vermi?ti. Geri ayn? ?erif Hoca, "Mahalle bask?s? kavram?n? medya yanl?? kulland?, bu da beni rahats?z etti." dese de kimsenin bunu dinleyecek kula?? yoktu.

Ay?e Arman tedbili k?yafet yap?p mahalle bask?s?n? lmek istemi? ve tesettre brnp laik semtlere, mini etek giyip muhafazakr semtlere gitmi?. Bir mahalle bask?s? ile kar?? kar??ya gelmemi? olacak ki, olay? dindarlar?n d?nne, sslenmesine, denize girmesine falan dn?trm?. Ay?e Arman pek de byk ke?iflerde bulunmu? do?rusu. rtllerin de salar?n? tarad???n?, kendilerine bakt???n? falan ?renmi?. Hem de bir reklam filminde oldu?u gibi, yerlilerin hayatlar?nda ilk kez grdkleri arabay? ke?fetmeleri misali, rtl kad?nlar?n dnya ile nas?l da ilgilendiklerini ke?fetmi?. Bu konuyu irdeleyen Taraf Gazetesi'nden Elif ak?r ve Habertrk'ten Nihal Bengisu Karaca iki gzel yaz? yazd?. ?steyenler o yaz?lar? birer kere daha okuyabilir.

Her neyse... Ben bu yaz?n?n mahalle bask?s?n? lmlemesi taraf?yla daha ok ilgileniyorum. Bence Ay?e Arman en iyi lmlemeyi medyada yapabilirdi ve en ilgin gzlem yaz?lar?n? orada yazabilirdi, ama bunu yapmam??. lmleme yapabilmek iin herkesin akl?na gelebilecek yerleri semi?. Ben olsam Hrriyet Gazetesi'ne girerdim rtl olarak. Oradaki tepkileri ler ve oradaki mahalle bask?s?na bakard?m. Hrriyet Gazetesi'nde ya da btn bir Do?an Grubu'nda bir tek ba?rtl al??mad???na gre bu ok ilgin bir lmleme olurdu do?rusu. Gruba ok yetenekli bir eleman alacak olsalar ve bu ki?i arad?klar? btn vas?flar? ta??yor olsa, ama ba?rts olsa i?e al?rlar m?? Hatta bu ki?iyi al??t?rmaktan ba?ka areleri de olmasa ne yaparlard? acaba? 'Teknoloji a??nday?z. Siz grevinizi ba?ka bir broda yap?n. Buraya gelmenize gerek yok' mu derlerdi?

Trkiye'nin sivil hayat?n?n herhangi bir yerinde mini ete?inden dolay? ya da rtsnden dolay? bask? gren herhangi bir kimse gsteremezsiniz. Btn sorun, bir grup insan?n zihninden ba?ka bir yerde de?il. 'Biz de daha ok zgrlk istiyoruz ama... Daha ok demokrasi istiyoruz ama... Ben de herkesin istedi?i gibi giyinmesini savunuyorum ama.. Asker vesayeti tabii ki istemiyoruz ama..." gibi cmlelerle btn zihinsel sorunlar?n? amalar?n arkas?na saklayanlar, Trkiye'yi k?s?r tart??malar?n ortas?nda b?rak?yor. Ne Fatih'te var mahalle bask?s? ne de ankaya'da... Ne ar?amba'da var ne Alsancak'ta. Bu lkenin btn sorunu kamusal alanda ba?l?yor. Oradan da sivil grnml uzant?s? say?lan medyaya gidiyor.

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri