Yazdır

Aktif .

umurtalu_150Gazete Habertürk yazar? Umur Talu, YGS'deki ?ifre iddialar?yla ilgili yaz?lar?ndan dolay? Ba?bakan Erdo?an'?n ele?tirisine hedef olan dedi?i Milliyet yazar? Abbas Güçlü'ye destek verdi.Talu, "Bedelli Gazetecilik" ba?l?kl? yaz?s?nda ?unlar? kaleme ald?...

(...)

Bir gazetecinin soyad? Güçlü bile olsa, Güçlüler, Güçlü ba?bakanlar, Güçlü devlet, Güçlü generaller, Güçlü patronlar kar??s?nda genellikle güçsüz kal?r.

Hele yaln?z kald???nda.

O yüzden, ister ad?, ister makam? Güçlü olsun; tüm gazeteciler, meslek ve meslekta? duyarl?l??? ile dayan??mas?na sahip k?lacak ilkelerle ha??r ne?ir olabilmeli.

Lakin, bir gün bir ba?bakan, bir gün bir general, bir gün bir i?adam?, bir gün bir patron, bir gün polis bask?s?na muhatap kald???nda yaln?zl???n?, güçsüzlü?ünü idrak eden nice karde?imiz, büyü?ümüz; ba?ka meslekta?lar? harcan?rken, h?rpalan?rken, kaz?n?rken “Güçlüler” yan?nda saf tutup sessiz kalman?n, hatta dü?ene bir tekme daha vurman?n utanc?n? da ta??r.

(...)

http://www.haberturk.com/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri