forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEHMET AL? B?RAND, REHA MUHTAR'A DEMED???N? BIRAKMADI!

Aktif .

birand_muhtarReha Muhtar, dün Vatan'daki yaz?s?nda Mehmet Ali Birand'la ilgili, Mehmet Ali A?ca'n?n "Benimle röportaj yapan Mehmet Ali Birand, o?lu için foto?raf?m?n üzerine imzam? istedi..." aç?klamas?ndan yola ç?karak bir yaz? kaleme alm?? ve Birand'? suçlam??t?...


Mehmet Ali Birand ise iddialara Twitter'dan cevap verdi. Muhtar için "medyadaki pisliklerin ba??nda geleni" diyen Birand, ?unlar? yazd?:

"Medyada cok pislik vardir ama bu pisliklerin ba??nda geleni bana bugünkü kö?esinde Mehmet Ali A?ca'nin bir yalaniyla hücum ediyor.

Ben bu adama nediyimki. A?ca büyük yalanc? bu pislik ondan daha büyük yalanc?. Bu iki yalanc?yla u?ra?acak halim yok. Hayatta pislik at izi kals?n demi?ler. ??te bunlar?n yapt?klarida o."

KÖ?ES?NDE DE YAZDI

Mehmet Ali Birand, twitterla yetinmedi bugün Posta'daki yaz?s?nda da Reha Muhtar'a sert sözler sarfetti...

"Vatan Gazetesi'nin dedikodu yazarlar?ndan Reha Muhtar dün ilk defa duydu?um bir büyük sansasyonel haber aç?klad?. Ben ?talya'da Mehmet Ali A?ca ile röportaj yapt???m zaman o?lum için imzal? resim istemi?im.

Yuh art?k...

Yalan?n kuyruklusu... Az?c?k akl? olan ?talya'da cezaevinde yatan bir katilden böyle bir ?ey istenmeyece?ini bilir.

E?er gerçekten bunu söylediyse Mehmet Ali A?ca yalanc?l???n? bir kere daha tescil etmi? oluyor. Di?er yalanc? Reha Muhtar ise pislik dolu sütununda bu yalan? tekrarl?yor.

Ne diyeyim ki?.. ?ki yalana bir araya gelmi?.

Benim bunlarla u?ra?acak vaktim yok."

REHA MUHTAR'IN MEHMET AL? B?RAND'LA ?LG?L? YAZISI ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri