forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Y?lmaz Özdil
yilmaz_ozdil_300Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 'Y?l?n Kö?e Yazar?' seçti?i Y?lmaz Özdil, ödülün hakk?n? vermek için fazla beklemedi. Özdil, önceki gün Necmettin Erbakan'?n cenazesine kat?lanlara a??r hakaretler ya?d?rd?...

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti taraf?ndan verilen Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri'nde, Y?lmaz Özdil'e, ?smail Ball?, Turhan Bozkurt,  Necdet Do?an, Sibel Güne?, Ay?e Özek Karasu ve ?brahim Y?ld?z'dan olu?an jüri 'Y?l?n Kö?e Yazar?' ödülünü verdi... 

'Y?l?n Kö?e Yazar?' Özdil bugün Hürriyet'te yay?nlanan yaz?s?nda Erbakan'?n cenazesine kat?lanlara a?za al?nmayacak hareketler etti. 

Özdil'in yaz?s?n?n son paragraf? ?öyle... 

"Binbir dolap çeviren, insanlar? senden-benden diye ay?ran politikac?lar?, tarih-kültür cahillerini, bilim-sanat dü?manlar?n?, cukkac?lar?, pe?ke?çileri, bi yandan höt-zöt yap?p, beri yandan saf tutan askerleri, toplumunu din-iman’la doland?ran bezirganlar?, yüz kere ders almay?p bezirganlara kananlar?, ikiyüzlülü?ü, yalaka gazetecileri görünce... Devlet denilen kavram en üst düzeyde oradayken, bi tane bile Türk bayra?? görmeyince, ne dü?ünmü?tür acaba?"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri