forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

akif_bekiAkif Beki, Hrriyet'inmstear isimliyazar? Ahmet Arsan'a yaz?lar?na ba?lamas?yla ilgili bir dizi ?tler vermi?. Ahmet Arsan'?n kim oldu?uyla ilgili Nihal Bengisu Karaca'n?n 'Ahmet Arsan Ahmet Hakan'd?r" yaz?s?na gnderme yapan Beki, sat?r aralar?nda ince mesajlar gndermeyi tercih etmi?...


Bir hat?rlatma: Ahmet Hakan Akif Beki Radikal'de yazarl??a ba?lad???nda kaleme ald??? bir yaz?s?nda Akif Beki'ye yazarl?k tavsiyelerinde bulunmu?tu. Akif Beki ise cevap yaz?s?nda Ahmet Hakan'a sert denebilecek bir cevap vermi? ve ikili aras?ndaki eskiye dayanan dostluk biter gibi olmu?tu.

??te Beki'nin a?a??daki yaz?s?n?bu a?dan bakarak okumak gerekiyor...

Ahmet Arsana ?tler

Hani, eski mahallende serseri bir hayalet gibi dola??p, ortal??? velveleye verecektin.
yle diyorlard?.
Ama aceleci davran?p, rengini belli etmi?, kendini hemen ele vermi?sin.
Habertrkte yazan Nihal Bengisu Karaca, grd? yerde te?his etmi? seni.
Anla??lan tedbirsiz davranm??, fena yakalanm??s?n.
Kime selam, kime kem kelam gndereyim; ince ayar hesab? yapay?m derken... a?k vermi?sin.
Besbelli, buldu?un yeni ak?ldaneler, seni bozuk para gibi harc?yor.
Her ne kadar bir mazin oldu?u rivayet edilse de, aram?za yeni kat?ld?n.
Camiada biraz mbtedi say?l?rs?n.
Geri, daha ba?tan sana mbtezel diyenler ?kt? ama vars?n, olsun.
Nesebin gayri sahih de olsa, ben sana hergele yerine veled demeyi tercih ederim.
Tabi e?er sen de kabul edersen; veled diyebilir miyim, sana?
***
Bak, Ahmet Arsan!
Bence kesin bir hkme varmadan evvel bekleyip, yry?n grmek laz?m.
Hem bak!... ?u iki haftal?k serencam?nda daha iinde mbtedi ve mbtezel szckleri geen bir tek yaz?n ?kmad?.
Takdir etmiyorum sanma.
Bence, bir ?ans? hak ediyorsun.
Yaln?z, madem daha yolun ba??ndas?n, gel, kulak ver bu fakire.
Vak?a, seni maymun diye bu sirkte oynatmak isteyenler ?kabilir.
Zinhar! onlar?n vaadlerine kanmayas?n.
?imdiden bir etenin elinde orta mal? oyuncak olmu? gibisin.
Sende, artist olma hevesiyle evden kamay? kafaya koyan gen k?zlar?n halini gryorum.
Gel, ok ge olmadan vazge bu sevdadan.
Bu hlya seni yutar; kaybolur gidersin, gece lemlerinde.
Orda, burda grenler varm??.
Az? karar, o?u zarard?r derler, bilirsin.
Bir de bakm??s?n ki, zehrin kendi iine akm??... K?sa srede sen de ?hret budalas? olup ?km??s?n.
Ne kabrine gelen, ne de arkandan a?layan bulursun sonra.
Etme, eyleme!...Gel, yol yak?nken dn bu sevdadan...
Bu bayat g?ybet forever geyikleriyle alemin y?k?laca??n? d?nmyorsundur, herhalde.
Kabak tad? verdi, bilesin.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri